Fredrikstad fikk prisen for attraktiv by i fjor - fordi kommunen gjennom en aktiv politikk har revitalisert sentrum, blant annet ved å gjøre byfjerja gratis. Foto: Tone Holmquist

Attraktive byer – nominer dere nå!

Debatt. Hvert eneste år deles prisen for Norges mest attraktive by ut. På tide å nominere din by?
19.2 2018 08:55
Det finnes mange triste historier om døde sentrum, men heldigvis foregår det også en urban renessanse.

Det er åpenbart at noen byer er mer attraktive enn andre. Det er hyggelig og interessant å vandre rundt i en tett by med folk i gatene, mange butikker, hyggelige spisesteder, mangfoldig kulturliv, fine offentlige rom og klart definert bystruktur.

Det finnes mange triste historier om døde sentrum, men heldigvis foregår det også en urban renessanse. Statens pris for attraktiv by – der undertegnede sitter i juryen –  forsøker å støtte opp om denne bølgen. Prisen premierer bærekraftig utvikling av byer og tettsteder i Norge. Denne prisen, som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, representerer et sårt tiltrengt fokus på byutvikling.

Jeg vil oppfordre alle som bor i en by eller et tettsted som har utviklet seg positivt, og som kan vise til at det er gjort tiltak for å styrke sentrum, om å nominere sin by eller sitt sted. Vi åpner for nomineringer 15. februar.

I 2017 fikk Fredrikstad prisen, og det skyldes at kommunen førte en aktiv politikk for å revitalisere sentrum, og det gjennom en rekke djerve grep:

I. Gratis kollektivtransport. Fredrikstad har en byferje som binder de tre ulike sentrumsområdene sammen. Den ble i 2013 gratis. Effekten har vært sterk. I dag transporterer byferja mer enn 1,3 millioner reisende, om lag 1 million flere enn før den ble gratis. Gratis kollektivtransport har gjort at besøket til sentrum har økt med ca. 40 prosent, og omsetningen i sentrum har økt markant. Gråpapiret i butikkene er borte.

II. Selvstendig sentrumsfokus. Byens politikere har vist lederskap ved å satse på sentrum, fjernet biler fra gater og torg, men ivaretatt parkering med betalte plasser i fjell. Ikke minst har man ansatt egen sentrumsleder, en person som får gårdeiere til å samarbeide og som skjønner hvilke tilbud som gjør sentrum attraktivt.

III. Kommunen har vært steike god til å skape inkluderende prosesser. Opprettelsen av et eget bylaboratorium har gitt tettere kontakt med innbyggere, og åpnet opp for eksperimentering med hvordan man tenker rundt det å drive en kommune. Det har gitt interessante prosjekter – som for eksempel deltakende budsjettering – og illustrer at kommunal forvaltning er best når den er åpen for nye ideer. Denne holdningen er det aller viktigste kommunen kan perfeksjonere i årene som kommer. Slik kan folkestyret videreutvikles, og kommunen kan vokse på en måte som kommer hele befolkningen til del.

Fredrikstad har altså gjort kraftfulle anstrengelser for å skape et mer attraktivt bysentrum. Og de har lyktes.

Bodø fikk prisen i 2016 – for sitt arbeid med å styrke sentrum og for arbeidet med å utvide sentrum østover.

Trondheim fikk prisen i 2015, og da for å ha bygget et stort nytt sykehus – St. Olavs Hospital – i sentrum av byen. Sett i relieff til andre sykehusetableringer, er dette en prestasjon og en framtidsrettet handling.

Som eksemplene viser, gir vi prisen til ulike byer med ulike begrunnelser, men i bunn ligger det samme fokuset: Sentrum styrkes.

Prisen er en videreføring av Prisen for Attraktiv Stad og Bymiljøprisen. Disse to prisene ble slått sammen i 2014, og siden har vi opplevd en økt interesse for prisen. Byer som får den, blir litt stoltere og opplever at de blir belønnet for å sette sentrum først.

Norske byer og tettsteder står foran store utfordringer i årene som kommer. Befolkningen eldes, antall sysselsatte per pensjonist synker, attraktiv arbeidskraft er lite tiltalt av småbyer uten vitalt tjenestetilbud og levende sentrum, kvinner tar høyere utdannelse og reiser ikke «hjem», og det er mer krevende enn noen gang tidligere å skape nye arbeidsplasser.

En av løsningene på disse problemene er å skape mer interessante og dynamiske sentrum, og Attraktiv by-prisen er et bidrag til å øke oppmerksomheten om sentrumsutvikling og byutvikling.

Vi håper at alle fra rådmenn og ordførere til den vanlige mann og kvinne går inn på www.attraktivby.no og nominerer sin by eller sitt tettsted!

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.