Helt unødvendig å bruke verdifull arbeidskraft i kommunene til å administrere noe så ordinært som utleie av avfallskonteinere, mener Gunnar Grini. Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix

Unødig bruk av verdifull arbeidskraft

Debatt. KS Bedrift tar i Kommunal Rapport tar til orde for at norske kommuner skal starte med å gi samtykke til bedrifter som leier ut avfallskonteinere til husholdninger. Det er et merkelig forslag.
26.2 2018 09:14
At tilveksten av useriøse aktører som tilbyr konteinerutleie, er bekymringsfull, er spekulativt.

I dag er det helt vanlig at boligeiere, borettslag og sameier står fritt til å leie konteinere for å frakte vekk grovavfall ved opprydninger, dugnader, osv., uten at dette er et forhold som berører kommunen.

Norsk Industri har vanskelig for å se hva det er som gjør dagens praksis så problematisk at kommunene nå bør bygge opp et system for å behandle søknader om samtykke til konteinerutleie.

Et krav til samtykke fra kommunen for å leie ut avfallskonteinere vil føre til økt byråkrati og et dårligere tjenestetilbud for privatpersoner som har behov for å leie avfallskonteinere.

Norsk Industri ser det som viktigere å legge til rette for at det skal være enklest mulig for innbyggere, bedrifter og organisasjoner å håndtere avfallet sitt på en forsvarlig måte. Derfor bør dagens fungerende tjenestetilbud rettet mot privatkunder med behov for å leie avfallskonteinere videreføres.

Det er et stort trykk i høysesongene på konteinertjenester, og det vil være praktisk og økonomisk krevende å ha god nok kapasitet til å sørge for et godt tilbud mot privatkunder, hvis kundene ikke kan velge fritt mellom flere leverandører.

Ett av KS Bedrifts argumenter er at tilveksten av useriøse aktører som tilbyr konteinerutleie er bekymringsfull. Dette er spekulativt, og en påstand som KS Bedrift i så fall bør kunne dokumentere.

Uansett – dersom kommunene faktisk kjenner til useriøse aktører i bransjen, forventer Norsk Industri at slike virksomheter prioriteres ved tilsyn. Både nasjonale og lokale forurensningsmyndigheter har i dag hjemler for å stoppe ulovlig håndtering av avfall.

Vi ser heller ikke hvordan et krav om samtykke vil stoppe useriøse aktører. Vi har vanskelig for å se at noen useriøse aktører vil søke kommunene om samtykke til å leie ut avfallskonteinere. Det nærliggende er å tro at de ikke vil forholde seg til dette.

Oppsummert: Det er helt unødvendig å bruke verdifull arbeidskraft i kommunene til å administrere noe så ordinært som utleie av avfallskonteinere. La kommunene bruke tiden på noe mer gagnlig for innbyggerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.