– Synes du barn, unge og deres familier i din kommune får den hjelpen de trenger og har krav på, spør Mimmi Kvisvik. Illustrasjonsfoto: Jonas Frøland, NTB scanpix

Ta ansvar for barnevernet!

Debatt. Vi i FO er bekymret over at politikere og ledere flytter ansvaret for den kritiske situasjonen i barnevernet nedover til den enkelt ansatte, i stedet for å ta ansvar selv.
22.6 2018 09:40
Vi frykter at enda flere dyktige ansatte vil rømme fra jobben dersom hetsen mot dem ikke tas på alvor.

Det er politisk bestemt at vi skal ha et barnevern, og det er politikere og kommunale ledere som forvalter ressursene barnevernstjenesten har til rådighet. Barnevern er ett av dine ansvarsområder, kjære lokalpolitiker.

Våre spørsmål til deg er derfor: Hvordan står det til med barnevernstjenesten i din kommune? Synes du barn, unge og deres familier får den hjelpen de trenger og har krav på? Og vet du hvordan ansatte i barnevernet opplever arbeidssituasjonen sin?

Daglig står de ansatte i barnevernet overfor krevende valg som har stor betydning for barn og foreldre som har det vanskelig. De fleste som er i kontakt med barnevernet, er fornøyd med hjelpen de får og vet at den har vært avgjørende, viser undersøkelser. Andre ganger er det ikke slik, og det kan det være mange grunner til.

Som fag- og profesjonsforbund for blant andre barnevernspedagoger og sosionomer, organiserer Fellesorganisasjonen (FO) flesteparten av de fagorganiserte i kommunalt barnevern. Våre medlemmer opplever å stå alene når barnevernstjenesten blir beskyldt for å svikte barna. Det er tøft for tjenesten, og det er tøft for de ansatte. Særlig fordi årsakene i stor grad handler om ressursene den enkelt saksbehandler har til rådighet. Det være seg mangel på gode, faglig forsvarlige tiltak, for liten tid til å jobbe med det enkelte barn og dets familie grunnet for mange barn og familier per saksbehandler, og at det mangler ansatte med riktig kompetanse.

Disse forholdene ligger utenfor den enkelte saksbehandlers makt, og handler om rammebetingelser andre har satt for tjenesten. Likevel står de ansvarlige for rammebetingelsene dessverre ofte i skyggen når kritikken hagler mot den enkelt ansatte i barnevernet. Dette er svært belastende.

FOs undersøkelse blant våre medlemmer viser at om lag 20 prosent av de ansatte i barnevernet har vurdert å slutte i jobben på grunn av netthets. Og mange gjør det. På landsbasis velger én av tre å slutte i tjenesten i løpet av ett år (SSB 2015).

Dette er allerede bekymringsfullt, og vi frykter at enda flere dyktige ansatte vil rømme fra jobben i kommunalt barnevern dersom hetsen mot dem ikke tas på alvor. Vi vet også at mange kommuner sliter med høyt sykefravær i barnevernstjenesten.

Dette er også svært bekymringsfullt når det gjelder rekruttering. For litt siden skrev NRK om barnevernspedagogstudenter som ikke kunne tenke seg å jobbe i barnevernet på grunn av den omfattende netthetsen.

Kritikk av barnevernet er ikke et problem i seg selv. Noen ganger er kritikken helt legitim og nødvendig. Det avgjørende er formen på kritikken og at den går til riktig mottaker. Kritikk mot avgjørelser i barnevernet er noe som politikere, arbeidsgivere, vernetjenesten, tillitsvalgte og ansatte har et felles ansvar for å håndtere.

For å forebygge skadeomfanget av kritikken ansatte opplever i form av hets på nettet, uthenging i aviser eller direkte trusler, må flere bli klar over at det skjer.

Vi oppfordrer deg som lokalpolitiker til å ta et aktivt ansvar for barnevernet i din kommune og sette arbeidsforholdene på agendaen. Sitter du i kommunenes kontrollutvalg eller er lokalpolitiker i kommunen, kan du starte med å svare på disse spørsmålene:

  • Har du tenkt over at som politiker er du arbeidsgiver for ansatte i barnevernstjenesten, uansett om du er i posisjon eller opposisjon?

  • Hva kan du gjøre for å bidra til å skape eller å opprettholde en åpen dialog mellom deg og barnevernstjenesten?  

  • Hvilken rolle kan rådmann og administrasjon ha eller ta?

  • Hvilke forventninger har dere til barnevernstjenesten, og hvordan har du kommunisert disse til tjenesten?

Ansatte i barnevernstjenesten har én av de viktigste jobbene i samfunnet. Ønskesituasjonen er kommuner der politikerne går i front og jobber for at barnevernet både skal gi gode tjenester og være et godt sted å arbeide. Slik kan du bidra til det:

  • Sørge for rammebetingelser slik at ansatte i barnevernstjenesten har tid til å gjøre jobben sin på en god måte.

  • Ta i bruk internkontrollforskriften i lov om barnevernstjenesten for aktivt å utvikle deres barnevern.

  • Skape en arena for god dialog mellom barnevernstjenesten og dere.

  • Sørge for at arbeidsgiver har rutiner for oppfølging når ansatte blir utsatt for netthets, vold og trusler.

  • Innføre kompetansekrav for å kunne jobbe i deres barnevernstjeneste.

  • Legge til rette for kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Vi i FO er glad for at vi har politikere som er opptatt av at vi skal ha en god skole og gode barnehager. Dette er områder som dere også i stor grad konkurrerer om å være best på.

Vi savner et like stort engasjement i å framsnakke barnevernet og lage Norges beste barnevernstjeneste. Det fortjener de ansatte og ikke minst barna og foreldrene barnevernet er satt til å hjelpe!

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.