Når skal politikerne manne seg opp til å fortelle oss rett ut hva de mener å beslutte til samfunnets beste, spør Bjørn Kittilsen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Bompenger? Nei – ekstra skatt!

Debatt. Når skal politikerne manne seg opp til å fortelle oss rett ut ut hva de mener å beslutte til samfunnets beste?
7.9 2018 08:33
Troverdighet er tydeligvis ikke noe politikerne er opptatt av.

Det var en gang – i 1781 – at Carsten Anker bygde Lysakerbroen. Han finansierte prosjektet selv, og fikk Kongens tillatelse til å dekke dette inn med bompenger. Bompengene opphørte i 1794, da alt var dekket.

I 1990 kom Fjellinjen i Oslo. Også her ble det finansiering med bompenger som skulle vare i 15 år. Man vil huske at bomstasjonen ved Sollihøgda ble borte i 1999 og Kjeldsbommen i 2001. Men så skjedde det noe i Oslo. Bommene ble stående etter 2005, fordi man skulle kreve inn bompenger til finansiering av flere veiinvesteringer.

Senere har det sklidd videre. Nå går bare litt av inntektene til veifinansiering – det meste går til kollektivtransporten. Om dette er fornuftig eller ikke, kan man i alle fall ha to meninger om.

På Stavanger-kanten får lokalpolitikerne skylden. Vel er det så at disse politikerne har fattet vedtak, men uten Stortingets vedtak er deres makt intet verdt. Den store, stygge ulven er altså ikke lokalpolitikerne, men Stortinget.

Legalitetsprinsippet sier at bompengeinntektene kan dekke selvkost – men tar man mer, er det beskatning. Slikt kan bare Stortinget vedta. Man har forhandlet, kommunene og staten, og kommet fram til løsninger som kommunene får pepper for, men hvor DSB (de som bestemmer) er Stortinget. Stortinget forholder seg rolig og peker på kommunene: Hvem er vi til å sette oss opp mot kommunenes vilje?

Politikerne ilegger disse ekstraskattene. Men i motsetning til vanlig skatter som utlignes etter borgernes betalingsevne, er bompengene en «koppeskatt» – den pålegges per hode/bil. Man vurderer ikke konsekvensene for den enkeltes livssituasjon.

Frp har lovet å redusere bompengene, men aldri før er det tatt inn så mye – og det øker. Dette vet Frp og at de ikke har sjanse til å få gjennomført sitt «løfte».

I «Det lykkelige valg» av Niels Kiær ble Celius ble for å bryte sine prinsipper og svarte: «Jeg lar min overbevisning tre litt i bakgrunnen til det igjen blir brukt for den.» Ærlighet varer lengst når man bruker den i små porsjoner.

Her er jeg ved saken kjerne: Når skal politikerne manne seg opp til å fortelle oss rett ut hva de mener å beslutte til samfunnets beste? Åpent og ærlig si at dette ikke er bompenger, men ekstraskatt for bilistene i sentrale områder? At det er øremerkede skatter som brukes til kollektivtrafikk, trafikksikkerhet mv. – herunder også et virkemiddel for å redusere biltrafikken?

Dette kan mange mene ikke er forkastelige tiltak; når vi klumper oss sammen i byer, får det uheldige konsekvenser som må dempes eller elimineres.

Troverdighet er tydeligvis ikke noe politikerne er opptatt av. Frp og Høyre sier de har gjennomført skattelettelser for å øke økonomi og sysselsetting. Men stille og rolig skjerper de avgifter, særskatt som bompenger, trinnskatt osv. Når noen, som før siste valg, dokumenterer at skatte- og avgiftsnivået er skjerpet, er reaksjonen trumpsk: Blånekt!

Nå skal vi visst også inn på en avvenningskur mot avhengighet av oljepenger. Men politikerne tør tydeligvis ikke å fortelle oss hva de vil foreta seg. Tror de vi er dumme? Rart vi får lov å stemme!

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!