Vet folk i din kommune at nesten ett av ti barn vokser opp i et hjem der mamma eller pappa drikker for mye, spør Randi Hagen Eriksrud. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Kommunen må snakke mer om alkohol

21.9 2018 08:50
Rus er et nasjonalt problem som trenger en lokal løsning.

De aller fleste er klar over at alkohol kan føre til fysisk ubehag og fylleangst dagen derpå. Men er folk i din kommune klar over hvordan alkoholbruk påvirker helsa vår?

I slutten av august ble det publisert en studie i det medisinske tidsskriftet The Lancet, som så på alkoholbruk i 195 land. Konklusjonen er tydelig: All alkoholbruk innebærer en risiko. Det bør få konsekvenser for hvordan vi jobber med informasjon om alkohol lokalt.

Alkoholens skadevirkninger handler ikke bare om helsen til de som drikker. Høyt alkoholkonsum påvirker i stor grad også andre. Rus er for eksempel en medvirkende årsak til 23 prosent av dødsulykkene på veiene. Og mange barn har en oppvekst sterkt preget av at mamma eller pappa drikker for mye alkohol.

Vet folk i din kommune at nesten ett av ti barn vokser opp i et hjem der mamma eller pappa drikker for mye? Og at det de barna ønsker mest av alt, er at noen ser dem, noen bryr seg om dem og ønsker å hjelpe dem med å få en tryggere oppvekst? Vet folk hvor mange glass deres barn tåler?

De fleste av oss forbinder alkohol med fest, kos og avslapping. Men når man oppsummerer effektene av alkoholbruk på samfunnsnivå, er dommen dyster: Risikoen for sykdom, skader og sosiale problemer øker i takt med bruk av rusmidler. Alkohol er en viktig årsak til omsorgssvikt, arbeidsledighet, psykiske lidelser, samlivsbrudd og vold.

Rus er et nasjonalt problem som trenger en lokal løsning. Kommunene har en unik mulighet til å komme i direkte dialog med befolkningen i ulike faser av livet, i tillegg til at kommunen håndhever alkoholloven. Godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene kan redde liv.

I forebyggingsarbeidet vet vi at folk må møte det samme budskapet på ulike arenaer og med ulike avsendere for at det skal ha effekt. Det betyr at enda flere av oss må tørre å bryte tausheten, og stille de vanskelige spørsmålene. Det kan være alt fra jordmødre og helsesøstre til lærere, arbeidsgivere og fotballtrenere.

I kommunen finnes mange enkeltpersoner, grupper og institusjoner som har en naturlig rolle i forebyggingsarbeidet. Effektiv forebygging handler om å mobilisere disse og få dem til å samarbeide. Det alkoholforebyggende arbeidet må være en gjennomgående del av kommunens arbeid og tjenestetilbud.

Når vi vet hvor skadelig alkoholbruk er, har vi i et folkehelseperspektiv rett og slett ikke råd til å la være.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!