Bor du i en kommune med god plankompetanse, kan du kanskje sove ekstra godt, skriver Dagfinn S. Hatløy. Illustrasjonsfoto: Espen Bratlie, Samfoto/NTB scanpix

Tenker du på plan- og bygningsloven før du legger deg?

Debatt. Loven berører deg og meg og vårt liv mer enn vi ofte tror, og våre lokalpolitikere gjør hver dag i vårt vidstrakte land viktige vedtak om plan og bygg, for folk og fe.
2.10 2018 08:40
Forsker-rapporten viser til at flere kommuner mangler plankompetanse og -kapasitet.

Plan- og bygningsloven er vår viktigste lov for samfunnsplanlegging. Den berører oss fra vugge til grav. Loven avgjør hvor barnehagen, skolen, sykehuset, kulturhuset og gravlunden blir plassert. Den bestemmer hvor det kan komme firefelts motorvei eller dobbeltsporet jernbane.

Loven avgjør om vi får trygg skolevei med den etterlengtede gang- sykkelveien, og om friområdet vårt blir beholdt eller bygget ned til industri eller annet.

Plan- og bygningsloven er den viktigste medvirkningsloven vi har for innbyggerne i Norge – vel å merke når loven blir brukt i arealplanprosesser slik det er ment. Dette er trolig også den loven som har størst virkning for fordeling av økonomiske verdier blant og til enkeltpersoner. Ofte til få personer og virksomheter. Grunneiere og utbyggere.

20 forskere fra Norges fremste fagmiljøer har siste fire år evaluert planleggingsdelen av plan- og bygningsloven – forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, Universitetet i Tromsø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet, forsknings- og innovasjonsselskapet NORUT og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Forskerne mener loven bør endres fordi ikke sikrer boligsosiale mål og ambisjoner og klima- og naturmangfoldhensyn godt nok. Den må bedre fange opp akkumulerte konsekvenser av arealpolitikken for klimagassutslipp, kulturverdier og naturmangfold.

Loven har også behov for å inkludere systemer for å beregne – og fordele – planskapte verdier, for i større grad å sikre økonomisk bærekraftig utvikling.

Plan- og bygningsloven er en viktig lov for gjennomføring av det grønne skifte, sikre klimahensyn, klimatilpasning og for eksempel jordvern. Den skal sikre reell medvirkning fra alle relevante parter i lokale arealplansaker. Likevel ser vi at en del grupper ikke kommer godt nok til orde underveis når viktige beslutninger om folks hverdag besluttes av kommunestyret eller planutvalget i kommunen. Det er en utfordring at noen grupper kommer for sent inn i prosessen med sine synspunkt. Kommunepolitikere og fagfolk har et viktig ansvar for å sikre at alle berørte grupper blir involvert.

Forskerrapporten viser også til at flere kommuner mangler plankompetanse og -kapasitet.

Bor du i en kommune med god plankompetanse, kan du kanskje sove ekstra godt. Tenker du ikke på plan- og bygningsloven når du legger deg, ha uansett en god plansøvn med trygghet for at du og dine blir hørt i tide neste gang noe skal skje med bygg, natur og areal i ditt nabolag.

Tenk gjerne litt på lokalpolitikerne og de planansatte i din kommune, og snakk med dem når du trenger dem. De gjør en viktig jobb for deg og meg, hver dag.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!