«Leve hele livet» er et stort og viktig dokument som omhandler tiltak og kvalitet i eldreomsorgen og tilrettelegging for meningsfylte aktiviteter, skriver Mellvin Steinsvoll, som stiller spørsmål ved gjennomføringen. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger

Er Kommune-Norge i ferd med å våkne?

Debatt. Det er svært mye bra i eldrereformen, men jeg frykter for kommunenes økonomiske evne og mulighet til å gjennomføre den.
6.11 2018 08:33
Flere omsorgs- og sykehjemsplasser må på plass, og det i ekspressfart.

At de fleste norske kommuner står overfor store utfordringer i eldreomsorgen, har vært godt kjent lenge. Til tross for utallige bekymringsmeldinger fra både Pensjonistforbundet og andre med god kunnskap om forventet utvikling, har dessverre store deler av Kommune-Norge valgt å skyve utfordringene foran seg.

Kunnskapen om behovet ligger der, men i stedet for å øke antall omsorgsplasser i tråd med kjent behov, har antallet blitt redusert, noe som spesielt har gått sterkt utover sykehjemsplassene.

Pleie- og omsorgssektoren er en av de virkelige store i kommunenes tjenesteportefølje og ikke minst; tjenesteområdet omhandler folk. Dessverre ser vi så altfor ofte at denne viktige sektoren ikke får den nødvendige oppmerksomhet når budsjettene skal sys sammen. Resultatet av den manglende oppmerksomhet, blir slik vi nå opplever.

Et stort engasjement fra innbyggere og organisasjoner over tid, ser nå ut til å få kommuner til å våkne. Plutselig blir det klart at den jobben som skulle vært gjort for lenge siden, må gjøres over natten. Flere omsorgsplasser og sykehjemsplasser må på plass, og det i ekspressfart.

Det er flott at budskapet fra folket og organisasjoner er i ferd med å gi resultater, men det er vel også i den sammenheng lett å tenke at valget høsten 2019 er med å hjelpe.

Stortingsmeldingen Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Det er et stort og viktig dokument som omhandler tiltak og kvalitet i kommunesektorens produksjon av eldreomsorg og tilrettelegging for meningsfylte aktiviteter for eldre.

Reformen slik den er utformet, stiller store krav til kommunene. I tillegg til god og realistisk planlegging, vil det bli stort behov for store ressurser både i form av arbeidskraft og budsjettmidler.

• Les også:
Kommunene kan villedes (debatt)
«Leve hele livet» i boligen? (debatt)

Det er svært mye bra i reformen, men jeg frykter for kommunenes økonomiske evne og mulighet til å gjennomføre den. Det er dessuten store økonomiske forskjeller mellom kommunene. Vil de økonomiske musklene forringe kvaliteten på tilbudet til de eldre?

Reformen dras i gang i 2019. Det er avhengig vilje til å prioritere dette arbeidet, og at det i kommunebudsjettene for 2019 og i økonomiplanene videre blir avsatt penger til det.

Det blir spennende å se om dette vil skje. At rentenivået er på vei opp, og at rådmenn melder bekymring for at regjeringens lettelser i beskatningen på personinntekt og eiendom skal få konsekvenser for tjenesteproduksjon i kommunene, bidrar ikke til å senke spenningsnivået.

Pensjonistforbundet, pensjonistenes desidert største interesseorganisasjon i Norge, er opptatt av at pensjonistene skal ha gode og meningsfylte tilbud og trygghet for god omsorg på de forskjellige trinn i omsorgstrappa etter hvert som behovet inntrer og endrer seg.

Som representant for pensjonistene i Møre og Romsdal vil jeg tro at jeg har stor støtte, både politisk og faglig, når jeg understreker behovet for sterkere satsing på omsorgssektoren i kommunene.

Jeg vil også utfordre KS i denne saken. En hjelpende røst derfra, ville slik jeg ser det, komme godt med.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!