– Det ville være underlig om vi ikke skulle fremheve fordelene ved å være medeier og kunde i KLP, når de klart er til stede, skriver Sverre Thornes. Illustrasjonsfoto: Anne Kristin Westad, KLP

KLP legger vekt på bærekraft

Debatt. Vi er glad for at Grieg Investor anerkjenner KLP som en god og profesjonell pensjonsleverandør for kommunal sektor.
31.10 2018 08:28
Variasjonene mellom pensjonskassene er betydelige.

I et debattinnlegg 24. oktober hevder imidlertid seniorrådgiver Christian S. Akselsen at KLPs oppførsel er lite bærekraftig. Akselsen mener KLP opptrer kortsiktig og «tømmer markedet for viktig kapital» ved å ta imot kunder som ønsker å legge sin pensjonsordning inn i KLP fremfor å fortsette med egen pensjonskasse. Dette blir å snu saken på hodet.

Administrasjon av pensjonsordninger har klare stordriftsfordeler, hvilket tilsier at jo flere kunder, jo lavere kostnader over tid. Dette er bakgrunnen for at KLPs eiere og kunder ser langsiktige fordeler ved å bli flere, snarere enn å miste kunder ved for eksempel kommunesammenslåinger. Som Akselsen selv sier i artikkelen: Det er størrelse og økonomi som avgjør.

KLP, som et kundeeiet selskap, tok ansvar da kommuner og virksomheter sto uten leverandør etter at DNB og Storebrand trakk seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon. Dette var kunder som kom med langt mindre risikokapital enn det som var bygget opp av eksisterende eiere/kunder.

KLPs eksisterende eiere/kunder var selvfølgelig fullt klar over denne problemstillingen, men vektla de langsiktige fordelene ved at man ble flere eiere/kunder til å dekke kostnadene og møte fremtidens utfordringer.

KLP anerkjenner fullt ut at offentlige virksomheter driver pensjonskasser, men det ville være underlig om vi ikke også skulle fremheve fordelene ved å være medeier og kunde i KLP når de klart er til stede.

Dersom vi ser på finansresultatene som er oppnådd i KLP og pensjonskassene, har ikke KLP oppnådd dårligere avkastning enn pensjonskassene samlet. Variasjonene mellom pensjonskassene er betydelige – noen pensjonskasser har gjort det bedre, andre dårligere enn KLP.

Finanstilsynet publiserer årlige gjennomsnittlige avkastningstall for pensjonskassene. Over de siste ti årene viser disse tallene at KLP har gjort det bedre enn pensjonskassene samlet sett, og dette til tross for at KLPs eiere har bundet mindre risikokapital enn pensjonskassene samlet.

Akselsen peker helt riktig på at det kommer nye kapitalkrav for pensjonskassene. Det kommer også ny offentlig tjenestepensjon og andre endringer i rammeverket (eksempelvis ny lov om personvern) som gjør hverdagen for pensjonsinnretningene mer kompleks.

Endringer i offentlig tjenestepensjon stiller i seg selv økte krav til pensjonsinnretningen når det gjelder effektive systemløsninger, samt økt behov for god informasjon og veiledning til både medlemmer og arbeidsgivere. Dette krever betydelige investeringer, noe KLP står midt i og erfarer. Ikke minst gjelder dette behovet for å utvikle en ny pensjonsplattform som også kan bidra til at vi kan levere gode digitale tjenester til både ansatte og arbeidsgivere i tiden som kommer.

Det er derfor et langsiktig økonomisk perspektiv som ligger til grunn når KLPs eiere/kunder ser det som fornuftig at flere slutter seg til KLPs pensjonsfellesskap.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!