KLP må la de kommunene som er tjent med egen pensjonskasse, drive egen pensjonskasse, mener Christian A. Akselsen. Foto: Arne Langleite, Samfoto/NTB scanpix

Lite bærekraftig oppførsel av KLP

Debatt. Det er meget spesielt at KLP forsøker å lokke kommunekunder med løfter om en betydelig kortsiktig gevinst, på bekostning av eksisterende kunder.
24.10 2018 08:39
Ikke ‘tøm’ markedet for viktig kapital, kun for å skryte av at dere har en kunde til på kundelista.

KLP er en god og profesjonell pensjonsleverandør innen kommunal sektor, og for mange kommuner det beste og eneste alternativet. Det er størrelse og økonomi som normalt avgjør.

Men la de kommunene som er tjent med egen pensjonskasse for å sikre pensjonene til sine ansatte, drive egen pensjonskasse! Dette er et bedre alternativ for dem.

Ikke «tøm» markedet for viktig kapital, som en kortsiktig øvelse, kun for å skryte av at dere har en kunde til på kundelista, noe resten av kundelista taper på.

Pensjon er sparing, og etter flere gode år i finansmarkedene har de selvstendige kommunale pensjonskassene fått gode resultater. De er brukt til å redusere premieinnbetalinger og samtidig bygge opp soliditet i form av bufferkapital.

Kommunene har historisk skutt inn egenkapital for å drive egne og lønnsomme pensjonskasser. Innskuddene og avsetningene til bufferkapital er basert på langsiktige beslutninger for å sikre fremtidig pensjoner til nåværende og tidligere ansatte og redusere kommunenes pensjonskostnader.

Ved årsskiftet innføres nye og økte kapitalkrav for pensjonskassene, på linje med kravene som livsforsikringsselskapene har. På grunn av avsetningene til bufferkapital er de fleste kommunale pensjonskassene bedre rustet enn KLP til å møte de nye kravene, og dermed mer solide.

En kombinasjon av økte pensjonsforpliktelser og nye kapitalkrav har medført at KLP må kalle inn årlige egenkapitalinnskudd fra sine kunder som kun i 2018 beløper seg til ca. 1,5 milliarder kroner, i tillegg til ekstra marginer på ordinære premier.

Det er derfor meget spesielt at KLP i forbindelse med sammenslåinger løper rundt til kommunene som har egne pensjonskasser og forteller hvordan de kan frigjøre store summer (bufferkapital og egenkapital) ved en overføring av pensjonsordningene til KLP.

De forsøker å lokke kundene over med løfter om en betydelig kortsiktig gevinst. Ved overføring til KLP, vil kommunene som nå har egne pensjonskasser, kun måtte skyte inn en begrenset egenkapital. Egenkapitalen i pensjonskassene som overstiger kravet til KLP, kan tilbakeføres til kommunene.

I tillegg anbefaler KLP å realisere store deler av bufferkapitalen ved heller å la kapitalen dekke fremtidig premie for disse kommunene (premiefond). Egenkapital og bufferkapital er også kjent som soliditetskapital.

KLP, som den største pensjonsleverandøren i kommunal sektor, bidrar dermed til å redusere soliditetskapitalen som er avsatt for å sikre pensjoner i kommunal sektor kun for å møte sitt ønske om å være enerådende og redusere det de kaller konkurransen i markedet. Det er denne soliditetskapitalen som norske myndighetene mener er avgjørende for videre drift av kommunale pensjonsordninger (inkl. KLP), gjennom de nye soliditets-/kapitalkravene.

Eventuelle nye kunder i KLP vil ha gleden av opptjent egenkapital og bufferkapital som er i KLP. Dette høres positivt ut, men ikke for allerede eksisterende kunder.

Overføring til KLP betyr økte forpliktelser i KLP, og at soliditetskapitalen til eksisterende kunder blir utvannet. Dette øker behovet for mer soliditetskapital, som igjen vil medføre økte krav til nye egenkapitalinnskudd for eksisterende kunder.

Det betyr at frigjøringen av kapitalen i kommunene med egen pensjonskasse som flytter til KLP, må dekkes av samtlige kommuner som allerede er i KLP. Det gjelder også de som måtte velge å flytte til KLP. Alt dette for å høste en kortsiktig gevinst. Er dette i kundenes interesse?

En del av pensjonskassene må også, på lik linje med KLP, øke soliditetskapitalen gjennom egenkapitalinnskudd og ekstra marginer på ordinære premier. Behovet for økt soliditet i kassene er ikke like høyt som i KLP, da de allerede har mer soliditetskapital. 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!