Det gjøres mye bra arbeid i kommunene, men vi vet at det for ofte svikter på grunnleggende områder som mat og måltider, aktivitet og helsehjelp, skriver eldreminister Åse Michaelsen. Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik

En reform for en trygg alderdom

Debatt. Med eldrereformen «Leve hele livet» vil regjeringen gi de eldre en trygg, verdig og aktiv alderdom.
16.11 2018 08:50

I et innlegg i Kommunal Rapport spør imidlertid Bodil Hansen Blix om Leve hele livet er en reform. Jeg kan forsikre henne om at den er det.

• Les også:
Er Kommune-Norge i ferd med å våkne?
Kommunene kan villedes

En reform er, ifølge Store norske leksikon, en «forandring av de bestående forhold som er, eller er ment å være, til det bedre». Det er nettopp dette Leve hele livet er: En reform som skal bidra til en forandring til det bedre for de eldre.

Vi vet mye om forholdene til de eldre i Norge i dag. De fleste eldre bor hjemme. De eldre lever stadig lenger, og de fleste får god helsehjelp når de har behov for det.

Vi vet at det gjøres mye solid arbeid i norske kommuner. Samtidig vet vi at det for ofte svikter på grunnleggende områder, som mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Vi vet også at gode løsninger i én kommune for sjelden spres til andre kommuner.

Derfor lagde vi Leve hele livet. Reformen er bygget på innspill fra eldre, pårørende, ansatte og frivillige – ikke på hva politikere og byråkrater tror de eldre har behov for.

Leve hele livet tar for seg de områdene der det for ofte svikter, og løfter fram en rekke gode løsninger fra norske kommuner. Målet er at kommunene i større grad kan lære av hverandre.

Vi vet at god eldreomsorg koster penger. Derfor vil kommuner som tar i bruk løsninger fra Leve hele livet bli prioritert gjennom statlige midler.

Vi foreslår også 48 millioner kroner i neste års budsjett for å støtte kommunene i å forberede og sette i verk reformen.

Leve hele livet er en viktig del av regjeringens satsing på de eldre, men ikke den eneste. Vi har økt overføringene til kommunene. Vi bruker 1,5 milliarder kroner i året for å heve kompetansen til de ansatte i omsorgstjenestene. Og vi har satt av 2,6 milliarder kroner til bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser.

Jeg reiser mye rundt i landet og treffer eldre, pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Jeg har aldri møtt noen som beskriver Leve hele livet som en «ansvarsfraskrivelse». Derimot møter jeg mye engasjement, entusiasme, nysgjerrighet og ansatte som er utålmodige etter å komme i gang med arbeidet.

Så, Blix, la oss slå fast én gang for alle at vår eldrereform Leve hele livet slett ikke er en ansvarsfraskrivelse, men en reform. Og en styrking av tjenestene til våre eldre.

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.