Inntektene som studentene medfører, gir kommunen større rom for å styrke tilbudet til dem, skriver Truls-Einar Johansen. Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen, NTB scanpix

Studenter må melde flytting!

Debatt. Penger kommunene får for studenter som har meldt flytting, kan bidra til bedre studentvelferd.
9.11 2018 10:52
Det er ikke godt nok kun å tilby de tilflyttende studentene goder som busskort, kontantgaver osv.

En rekke ordførere kritiserer i NRK 22. oktober kommuner for å komme med insentiver for å få studenter til å melde flytting. Her bommer de, og angriper en ordning som kan være med på å løse de store psykiske helseutfordringene blant studenter.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at nesten én av tre studenter har alvorlige psykiske helsesymptomer, og at én av tre studenter er ensomme.

Undersøkelsen viser også at det er blitt kontinuerlig verre siden 2010. Fokuset til ledende politikere må være hvordan man kan snu denne utviklingen og skape en god og trygg studiehverdag for sine studenter.

Når en student flytter til et nytt studiested, flytter studenten også til en ny kommune. Studentene er da fullverdige innbyggere i denne kommunen, og det er denne kommunens ansvar å ta vare på sine innbyggere. Da trenger den også å få støtte fra staten for å være rustet til å gi sine innbyggere et godt tilbud.

Insentivordninger for å få studenter til å melde flytting, handler om å ruste kommunene til å ta vare på sine innbyggere. Dette er ikke bare positiv – det kan faktisk være nøkkelen til å gjøre studentenes hverdag bedre.

Økte inntekter gir større rom for å styrke tilbudet både på behandling og forebygging. Det sender et farlig signal å motsette seg dette.

Samtidig er det ikke godt nok kun å tilby de tilflyttende studentene goder som busskort, kontantgaver osv. Vi er for slike tilbud. Det er gode insentiver, men samtidig må de økte inntektene også komme tilbake til studentene gjennom et godt psykisk helsetilbud og annen studentvelferd.

Stavanger har vedtatt at 10 prosent av de økte inntektene skal tilfalle studentene gjennom tiltak for bedre studentvelferd. Slike løsninger gir rom for en tryggere studiehverdag både i og utenfor studiesituasjonen, men andelen bør være mer enn 10 prosent for å møte det presserende behovet.

Ensomhet er også en stor utfordring blant studenter. Én av tre er ofte ensomme. Det gjør det viktig at flere kommuner følger det gode eksempelet til Stavanger.

Studentkulturen og -idretten spiller en avgjørende rolle for at studenter finner et sosialt fellesskap utenfor studiesituasjonen, og en løsning slik de har vedtatt i Stavanger, kan bidra til å slike fellesskap.

Nå er det viktig at alle jobber for at studentenes hverdag bedres, og at politiske ledere ikke stikker kjepper i hjulene for tiltak som kan løfte studentvelferden.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!