Hurtigbåtanløpene i Nordland, som her på Træna, skal nå gjennomføres uten bruk av ekspeditører. Foto: Nordland fylkeskommune

Neste anløp blir ekspeditørfritt

Debatt. I Nordland reduserer vi anløpskostnadene for hurtigbåtene, samtidig som vi opprettholder rutetilbudet.
29.1 2019 09:52
Reduserte anløpskostnader er et tiltak som samtidig gjør det mulig å opprettholde rutetilbud.

De statlige overføringene til Nordland fylkeskommune reduseres med 459 millioner kroner i året. Fylkestinget har derfor vedtatt at anløpskostnader for hurtigbåt skal reduseres. Da må vi bruke fylkeskommunens egne ferjekaier der det går an, og vi må endre rutinene slik at flere kaier kan anløpes uten bruk av ekspeditør. Slik kan fylkeskommunen redusere samferdselsutgifter uten at nordlendingene får et dårligere rutetilbud.

Det er om lag 150 anløpssteder for hurtigbåt i Nordland, og anløpskostnadene varierer fra 0 til 1,5 millioner kroner per kai per år.

Hurtigbåtflåten i Nordland fornyes raskt, og snart leveres de to nye fartøyene til Nordlandsekspressen som skal gå mellom Sandnessjøen og Bodø og mellom Bodø og Svolvær.

De nye fartøyene er universelt utformet og bygget for bruk på Nordlandskysten. Det innebærer blant annet landgang med heis mellom dekkene tilpasset de store forskjellene på flo og fjære og varierende kaihøyder.

Samtidig settes det opp nye fortøyingsinnretninger på kaiene. Da er det ikke lenger nødvendig at noen møter opp og tar imot tampen eller løfter opp landgangen når båten legger til kai og selve anløpet kan foregå ekspeditørfritt.

Det gjenstår fortsatt å løse noen utfordringer for å realisere flere ekspeditørfrie anløp. I Nordland tilbyr vi godstransport med hurtigbåtene våre, et viktig tilbud som fylkesrådet ønsker å videreføre. Uten ekspeditør må det etableres nye rutiner for sending og mottak av gods og for selve godshåndteringen på kaia. Vi går i retning av mer selvbetjening og digitale løsninger.

I dag benyttes både private og offentlige kaier. Noen steder anløper vi fylkeskommunens egen ferjekai. Det er gratis. Vi klargjør nå flere ferjekaier for anløp av hurtigbåt. Det koster 100.000–200.000 kroner, en investering som finansieres av reduserte anløpskostnader. Det blir opprettet beredskap for brøyting og strøing også på anløpssteder uten ekspeditør.

Vi vil også vurdere å legge ut flere flytekaier for hurtigbåtanløpene.

Båtene benytter også kommunale kaier en rekke steder, noe som ofte er økonomisk gunstig. Vi vil nå arbeide tettere med kommunene i denne endringsprosessen, både med tanke på kommunale kaier og for å styrke kommunenes involvering i endringene.

På noen kaier tilbys i dag venterom. Behovet for venterom reduseres nå som kundene får tilgang til avgangstidene i sanntid basert på GPS-informasjon fra båten. Det er venterom på mange av ferjekaiene. Venterom blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Noen ekspeditører har anløpene som sin hovedinntektskilde, og andre som en biinntekt, så jeg forstår at den varslede endringen oppleves dramatisk for de det gjelder. Nå legger vi en plan for gjennomføring hvor vi også legger vekt på situasjonen for ekspeditør og ansatte, med tanke på blant annet varslingstid.

Nordland fylkeskommune står overfor en ny økonomisk hverdag, og kostnadene må reduseres også på samferdselssektoren. Reduserte anløpskostnader er et tiltak som samtidig gjør det mulig å opprettholde rutetilbud. Et godt rutetilbud er prioritert av fylkesrådet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.