KLP opererer som et helkommersielt selskap, men er offentlig eid og har nære relasjoner til Kommune-Norge. Er dette butikk i butikken? spør Carten Neraal. Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik

Anbudsplikt på pensjon er hensiktsmessig

Debatt. Et anbud er et anbud, og tjenester bør normalt konkurranseutsettes. Å skylde på kompleksiteten blir for lettvint.
3.4 2019 08:24
At KLP har fått en monopollignende posisjon i kommunemarkedet drøftes ikke med ett ord.

Fagforbundets advokat Børge Benum mener at anbud på pensjonsordning ikke er hensiktsmessig.

«Hensiktsmessig» er et interessant ord. Det er vel egentlig litt upresist, nærmest retorisk. Ja, hvorfor skulle det ikke være hensiktsmessig? Det synes jeg ikke Fagforbundet greier å svare på, selv om artikkelen i Kommunal Rapport er lang.

Et anbud er et anbud, og tjenester bør jo normalt konkurranseutsettes. Å skylde på kompleksiteten synes jeg blir for lettvint. Den unnskyldningen kan vi bruke overfor de fleste anskaffelsene.

Hva er det som er så vanskelig? Tjenestene er lett å definere. Kommunene har pensjonsforpliktelser, og disse skal dekkes finansielt iht. regelverket. I tillegg skal pensjonsforpliktelsene forvaltes, og det skal gis rådgivning overfor medlemmer og overfor kommunene. Og det skal føres regnskap. Hvor vanskelig kan det være?

Det er tre alternative pensjonsløsninger for en kommune: KLP, egen pensjonskasse eller anbud.

At KLP har fått en monopollignende posisjon i kommunemarkedet drøftes ikke med ett ord, og det virker ikke helt troverdig fra Fagforbundet. En må jo innse at det er litt rart at én aktør dominerer markedet helt og holdent?

KLP opererer som et helkommersielt selskap, men er offentlig eid og har nære relasjoner til Kommune-Norge. Er dette butikk i butikken? I en slik situasjon hvor en aktør dominerer markedet helt og holdent, så burde en ta imot nye aktører med åpne armer.

Det finnes også et annet alternativ som kunne ha vært en veldig god løsning for kommunene. Statens pensjonskasse kunne tilrettelegge for en Kommunenes pensjonskasse. Dette ville være et stort digitaliseringsløft og en forenkling av hele pensjonsordningen.

En kommune har svært begrenset risikokapasitet, men det har ikke staten. En kommune har ikke spesiell kompetanse på finansielle investeringer, men det har staten.

En slik løsning ville ikke kreve en fondering (finansielle investeringer fra kommunene). Kommunene betaler enkelt premie, og pensjonskassen overtar forpliktelsene. Dette ville lette kommunenes oppgaver og kompleksiteten vesentlig.

Dette hadde vært et veldig godt digitaliseringscase for Difi å se nærmere på. Pensjonssystemene finnes allerede i Statens pensjonskasse.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.