Skolenes plikt til å følge med på skolemiljøet innebærer at de voksne ikke bare kan vente på at noen sier fra, men at de aktivt må følge med, påpeker Erling Lien Barlindhaug. Bildet er fra Marienlyst skole Oslo da et nytt partnerskap mot mobbing ble signert i 2016. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Snakk sammen om skolemiljøet!

Debatt. Samtaler om aktivitetsplikten kan bidra til at skolene blir mer bevisste på hva den innebærer i praksis.
12.3 2019 08:24
Hva gjør de som arbeider på skolen, når de følger med?

Elevundersøkelsen for 2018 viste en liten nedgang i mobbetallene. Barneombudet kommenterte nylig i Kommunal Rapport at nedgangen er bra, men at det fremdeles er for mange elever som ikke har en god skolehverdag. KS er enig i dette. 

For å hjelpe skoler, kommuner og fylkeskommuner til å snakke sammen om nulltoleranse og aktivitetsplikten, har KS, sammen med Skolelederforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), laget samtaleopplegget «Rett til et godt og trygt skolemiljø – hva innebærer det på vår skole? Samtaler om opplæringsloven kapittel 9A».

Følge med-plikten er viktig fordi den understreker at de voksne har et ansvar for ikke å vente på at noen sier fra, men selv aktivt se og høre hva som skjer i klassen og på skolen.

For å bli bedre til å følge med, og til de andre delene av aktivitetsplikten, er det viktig at man snakker sammen om hva det egentlig innebærer.

Hva gjør de som arbeider på skolen, når de følger med? Hvordan skal elever og foreldre vite at de som arbeider på skolen følger med? Hvem følger med når og hvor? Er det noen steder vi bør følge ekstra godt med?

Hovedmålgruppa for samtaleopplegget er skolemiljøutvalget. Årsaken er at både skolens ledelse, de som arbeider på skolen, foreldrene/foresatte og elevene er medlemmer av utvalget.

Samtaleopplegget er laget slik at det også kan brukes i andre organer på skolen som elevråd, FAU og samarbeidsutvalg og på foreldremøter og i klassemøter. Opplegget bygger på opplæringslovens bestemmelser om nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og skolenes aktivitetsplikt.

KS har bidratt til å lage dette opplegget fordi vi tror at samtaler om aktivitetsplikten kan bidra til at skolene blir mer bevisste på hva pliktene innebærer i praksis. Dette dreier seg for eksempel hva skolen konkret gjør når den følger med, hva man skal se og høre etter, og hvem elever skal henvende seg til.

Ved å involvere elever og foreldre/foresatte i samtalene kan det bidra til at både elever, foreldre og de som arbeider på skolen blir tryggere på hva aktivitetspliktene innebærer på egen skole.

Det er riktig som Barneombudet skriver i sin kronikk, at for å få et godt skolemiljø, må du følge med. Vi må snakke sammen for å finne gode løsninger for skolemiljøet. Derfor har vi stor tro på at dette gratis opplegget kan være et godt redskap på veien til å skape trygge skolemiljø og å forebygge og håndtere mobbing.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.