En god og avklart rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er avgjørende for å få samarbeidet til å fungere, skriver Audun Ingvartsen. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger

Kommune-Norge trenger gode ledere

Debatt. Politiske vedtak er avgjørende for å prioritere ulike tiltak og angi en retning for kommunens tjenester. Men uten et godt samarbeid med lederne i kommuneadministrasjonen, vil lite fungere.
28.8 2019 08:26
Det hjelper ingen politiker å skylde på administrasjonen for dårlige resultater.

Mens ordførerkandidater konkurrerer om det saftigste valgflesket, jobbes det på spreng hos kommunalt administrative ledere for å oppfylle politikernes lovnader.

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne organiserer mange ansatte med lederansvar i offentlig sektor. Kommunenes mange ledere er premissleverandører for at politiske vedtak gjennomføres og at virksomhetene holder budsjett, samtidig som de skal gi faglige vurderinger og anbefalinger til politikerne.

Forventningene til hva som kan gjøres er store, midlene ofte få. Det krever godt samarbeid og gode ledere både politisk og administrativt for å få resultater.

Saker forberedes i lang tid, og skal drøftes og forankres med de ansatte før lederen kan sette sin signatur på papiret. Deretter risikerer man at politikerne er misfornøyde med saksutredningen og sender saken tilbake til ny behandling, eller vedtar det stikk motsatte av det som er anbefalt.

Det nye vedtaket skal da forankres hos de ansatte på nytt, til tross for at de hadde en annen anbefaling, og kanskje også vet at en annen politisk vind ville gitt andre styringssignaler. Deretter skal uansett det nye vedtaket følges lojalt opp.

Å stå i en skvis mellom egen overbevisning av hva som er best, og et vedtak som sier noe helt annet, er en utfordring for enhver leder. For lederne i kommunene er dette en type utfordring man står i hver dag. Det er slik det må og skal være for at vårt demokrati skal fungere.

Likevel må vi ikke ignorere at det kan skape utfordringer og avstand mellom politikere og ansatte, med lederne i en spagat som balansekunstnere i midten. Da er det desto mer avgjørende å utvikle dyktige og tydelige ledere – også i offentlig forvaltning.

Det hjelper ingen politiker å skylde på administrasjonen for dårlige resultater. Det er politikerne som har gjort prioriteringene og lagt retningen. Så er det ledernes oppgave å følge de vedtak og prioriteringer som er lagt. En god og avklart rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er avgjørende for å få samarbeidet til å fungere.

Vi i Lederne har en oppfordring til alle de kommende lokalpolitikerne i landet vårt: Husk at vi er på samme lag!

Lederne i landets kommuner ønsker det beste for innbyggerne, og jobber hver dag for å oppfylle de politiske vedtakene som er fattet, til tross for at de selv kanskje anbefalte noe annet i utgangspunktet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.