«Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder», er visjonen for helsesamarbeidet mellom Sørlandet sykehus og kommunene. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Pasientens helsetjeneste – uansett

Debatt. For å bidra til en bedre helsetjeneste, har de 30 kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF inngått et forpliktende samarbeid.
19.8 2019 08:06
Pasienten skal ikke merke hvem som eier, drifter og betaler – det skal systemet ta seg av.

En av helsevesenets store utfordringer de siste tiårene har vært å få statlige og kommunale helsetjenester til å arbeide bedre sammen. Ansvarlige ledere i både kommune og stat gjør så godt de kan for å få mest mulig ut av pengene de har til rådighet.

Det har mange positive effekter, men det har også ført til utfordringer. Det kan være en utfordring å fastslå hvem som har ansvar for den viktige behandlingen en pasient får, eller om regningen skal belastes en kommune, staten eller begge.

På Agder tar vi disse utfordringene på alvor, og prøver å løse dem ved å tenke nytt sammen. Derfor har vi nå gått inn i et enda mer forpliktende samarbeid om helsetjenester mellom regionens 30 kommuner og Sørlandet sykehus HF. Vi skal strekke oss langt for at helsetjenesten oppleves som én helsetjeneste. Pasienten skal ikke merke hvem som eier, drifter og betaler – det skal systemet ta seg av.

Vi har organisert samarbeidet gjennom Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) med følgende visjon: «Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder».

Visjonen forplikter. Vi har en region med sosial ulikhet innen helse, og samtidig en voksende, aldrende befolkning. Skal vi klare å levere gode helsetjenester, er vi avhengig av å samarbeide og tenke felles løsninger. Tidene forandrer seg, det gjør også pasientene og deres forventninger. Og ikke minst teknologien som gir nye muligheter. Om helsearbeideren kommer fra sykehuset eller kommunen, spiller ingen rolle for pasienten. Det er vår oppgave som «leverandør» av tilbudet å løse det til pasientens beste.

Det er signalisert fra Helse- og omsorgsdepartementet at kommende nye Nasjonal helse- og sykehusplan vil sette større krav til samhandling. Det er dette arbeidet vi i vår region nå kommer i forkjøpet.

Målene er:

  • Kommunene på Agder og SSHF er pådrivere for en framtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste på Agder.
  • Vi utvikler i fellesskap helsetjenestene til beste for befolkningen på Agder ved å prioritere de samlede ressursene best mulig.

Vi vet at det er en utfordring å rekruttere fagfolk til helsesektoren. Det er derfor helt nødvendig at vi samarbeider om ressursene. Vi må stille oss spørsmål om det er mulig å tenke ressurser på tvers, hvordan vi sammen kan bli attraktive arbeidsgivere som lokker til oss den beste kompetansen, og hvordan vi kan bidra i utdanningen og opplæringen av morgendagens ansatte.

Men utviklingen går samtidig i en retning som tilsier at vi ikke kun kan tenke hoder og hender i vår sektor. Det er ingen bærekraftig strategi. Som ledere i sektoren skal vi legge til rette for at medarbeidere både får utøve og utvikle faget. Forskning vil være helt avgjørende for å sikre framtidens helsetjenester. Det gjelder i spesialisthelsetjenesten, men i større grad i kommunene. Det krever en struktur for et kunnskapsløft som setter kommunene i førersetet for en kunnskapsbasert utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I dette arbeidet ønsker vi at Agder leder an.

OSS har allerede lagt ambisiøse planer. Fra neste år går en årlig helsekonferanse av stabelen for første gang. Her skal vi samle alle som på en eller annen måte er involvert i samhandling i kommuner og sykehus til idé- og erfaringsutveksling.

Vi mener strategien som nå er forankret i 30 kommuner og Sørlandet sykehus HF er et godt utgangspunkt for å løse fremtidens utfordringer for helsetjenestene i Agder. Både strategien og den nye strukturen vil bidra til styrket samhandling, og dermed også levere tjenesten pasienten trenger. Uansett hvem som skal levere den. Og hvor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.