Uten Oslo vil region Viken, og dermed hele regionreformen på Østlandet, bryte sammen, mener Jan Inge Krossli. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun, NTB scanpix

Oslo må med

Kommentar. Oslo må inn og Buskerud ut for å få på plass en ny hovedstadsregion. Vil Sanner utfordre Oslo?
18.11 2016 08:40
Ansvaret for veier, kollektiv-transport, gang- og sykkelveier håndteres best i én region.

Forhandlerne fra Østfold, Akershus og Buskerud er blitt enige om å danne region Viken. Konstruksjonen knaker allerede i sammenføyningene. Uten Oslo vil den bryte sammen, og dermed hele regionreformen på Østlandet.

I Østfold ser det ut til å bli flertall mot avtalen på fylkestinget i desember. Fylkesstyret i Arbeiderpartiets nei denne uka kan bli avgjørende. Med dem mener et flertall av partiene på fylkestinget at den avtalte regionen blir for stor, særlig med Buskerud – det er veldig langt fra Halden til Hallingdal.

I Akershus «forutsetter» fylkespolitikere fra alle partier at Oslo blir med i den nye regionen. Det ønsket også alle kommunene i høringsrunden.

Stortingspolitiker og fylkesleder Sverre Myrli (Ap) var krystallklar i Kommunal Rapport sist uke: «Enten må Stortinget vedta at Oslo skal være med, eller så må vi glemme hele greia».

Men Oslo vil ikke. Det er det bred politisk enighet om på rådhuset.

Og rikspolitikerne ser ut til å lytte til hovedstadens ønsker. «Oslo får være Oslo» slo vi fast på forsiden sist uke. På Stortinget sier kommunalpolitikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at de høyst sannsynlig ikke vil tvinge Oslo til å bli med i den nye regionen.

Regjeringspartiene er egentlig imot å ha et regionalt folkevalgt nivå, og mener større kommuner kan overta deres oppgaver. Derfor sitter det langt inne å ta fra en stor kommune oppgaver for å gi dem til en folkevalgt region.

Men Arbeiderpartiet da, hvor landsmøtet så sent som i fjor vedtok at Oslo og Akershus bør tilhøre samme region? De er også i ferd med å snu, det kan du lese mer om i denne avisa.

Det er lett å forstå at Oslo gjerne vil beholde statusen som både kommune og fylke, og dermed ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport. Men ingen steder er behovet så stort for regional samordning som i Oslo-området.

Befolkningsveksten har vært enorm de siste tiårene, og vil bare fortsette. Fra flere kommuner i Akershus, Østfold og Buskerud pendler over halvparten av de yrkesaktive – som også handler og bruker kultur- og fritidstilbud i Oslo. Skal dette fungere på en bærekraftig måte, nå og i framtida, må det arealplanlegges helhetlig og regionalt for å få plass til boliger, næringsbygg, transport, dyrket mark og friluftsområder.

Dette kan best gjøres i en samlet region. Ansvaret for veier, kollektivtransport, gang- og sykkelveier håndteres best i én region. Også det videregående opplæringstilbudet kan bli bedre, for elever både i Oslo og Akershus, hvis dagens fylkesgrenser oppheves.

Store deler av Østfold er også tett knyttet til hovedstadsområdet, og har heller ingen andre reelle partnere på denne siden av svenskegrensa. Men det har Buskerud.

Selv om Drammens-området er en del av Oslo-regionen, så er det mest logiske ut fra kriteriene i regionreformen at Buskerud, Telemark og Vestfold danner en region sammen. Det som kalles BTV har vært et regionalt samarbeid i mange år, og har blant annet en felles høyskole. Buskerud og Telemark har også felles distriktsutfordringer i sine fjellkommuner.

– Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H) da han la fram regionmeldingen.

Når den til våren skal konkretiseres i et forslag til Stortinget, bør han foreslå å dele det sentrale Østlandet i to regioner: Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud, Telemark, Vestfold. 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!