Kontrollutvalget i Lenvik skal over helga ha et nytt møte om kommunens tildeling av betydelige rusomsorgsoppdrag til et firma registrert innen fotobransjen. Foto: Lisa Rypeng

Når virkningen kommer før journalistikken er publisert

Kommentar. Journalistikk på sitt beste driver samfunnsdebatten. Når granskning blir resultatet allerede etter journalistiske undersøkelser, er det spesielt.
28.4 2017 11:32
Det er viktig for redaksjonen å være åpen om våre vurderinger og arbeids-metoder.

Kontrollutvalget i Lenvik har satt opp et ekstraordinært møte den 5. mai, med bakgrunn i Kommunal Rapports arbeid – i tillegg til et brev med kritiske spørsmål fra kommunerevisjonen.

Normalt får ikke journalistisk arbeid konsekvenser før det er publisert. At det nå har skjedd på bakgrunn av upublisert materiale, henger sammen med Kommunal Rapports åpenhet i kildearbeidet i en særegen sak.

Det var rett før påske at Kommunal Rapport dro til Lenvik for to ting: Vi skulle gjøre research i anledning sakskomplekset vi i dag har publisert, om millionoppdrag fra kommunen til et firma med rådmannens sønn involvert. Og vi skulle dekke et kontrollutvalgsmøte om en annen innkjøpssak. Så blir journalisten i åpent kontrollutvalgsmøte overraskende spurt om å redegjøre for saken om millionoppdraget, som i alle fall noen i kontrollutvalget kjenner til at Kommunal Rapport undersøker nærmere.

Etter slike situasjoner, er det viktig for redaksjonen å være åpen om våre vurderinger og arbeidsmetoder. Troverdighet er vår viktigste kapital. Derfor deler jeg disse ferske erfaringene:

Journalisten valgte kort å gi kontrollutvalget noen hovedpoeng. Da var alvoret i gang. Kontrollutvalget lukket dørene og vedtok å granske forholdet mellom kommunen og det lokale selskapet. Journalisten sto på gangen og slapp inn igjen først til opplesing av vedtaket. Ingen andre journalister var til stede.  

Plutselig er det altså gjort et offentlig vedtak delvis på bakgrunn av upublisert materiale. Det er et dilemma. På dette stadiet hadde vi fremdeles noen undersøkelser å gjøre før vi kunne publisere. Vi landet da på å skrive kun om den saken vi i utgangspunktet hadde planlagt å omtale. Resten fikk vente til avgjørende redaksjonell kvalitetssikring av dokumentasjon og formidling nå er gjort.

Som redaktør er jeg generelt opptatt av å fortelle hvor vi har opplysningene fra, og hvordan vi har kommet fram til nyhetene vi publiserer. Derfor er vi også nøye med å synliggjøre dokumentasjon når vi nå setter søkelyset på Lenvik.

Samtidig mener jeg at det er viktig å formidle hvilke omstendigheter det var under, at kontrollutvalget vedtok intern gransking. Derfor opplyser vi at Kommunal Rapport ga informasjon som bidro til at gransking ble vedtatt før det kom noen sak om det samme fra Kommunal Rapport.

Før vi reiste fra Lenvik, var vi opptatt av å understreke for kontrollutvalgslederen at det var upublisert materiale vi hadde referert til. Kommunal Rapport er opptatt av å være fri til å dekke alle situasjoner på uavhengig vis. Det gjelder kontrollutvalg og andre saker i Lenvik like mye som saker av offentlig interesse i andre kommuner.  

Å gi innsyn i hva som har skjedd, er som regel oppklarende og til det beste. Det mener vi beslutningstakere i Kommune-Norge med fordel kan la seg inspirere av, og slik bidra til debatt på informert grunnlag.

Kommunal Rapport har jobbet med mange saker om innkjøp i Kommune-Norge; Grimstad. Rana. Flere steder. Det er dessverre ikke alltid at åpenheten rundt anbud og innkjøp er slik vi ønsker. Lenvik er blant dem som har en del å gå på, før de kan si seg fornøyd – på vegne av innbyggerne og lokaldemokratiet.

Kontrollutvalgsmøtet er utsatt fra 2. til 5. mai. Artikkelen er oppdatert med ny dato.

LES OGSÅ:

Ga millionoppdrag til selskap der rådmannens sønn var involvert

- Kan ha vært ulovlig direkteanskaffelse

Omsorgsfirmaet som er under granskning slapp tilsyn

Rådmannen: - Jeg var ikke inne i prosessen

Ordfører mener innkjøpssak er godt håndtert

 

 

 

 

 


 

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.