Tidligere rådmann i Sør-Aurdal Erland Odden har gitt tillatelse til at revisjonsrapporten om hans habilitet, ble gjort offentlig. I ettertid har revisjonssjefen sendt to redaksjoner dokumenter fra 2011 som ikke er en del av revisjonsrapporten og som inneholder flere personers innerste tanker. Arkivfoto: Ivan Tostrup

Sjelslivet er ditt eget

Kommentar. Har folks innerste tanker noe i offentligheten å gjøre? Vanligvis ikke, heller ikke i rådmannssaken i Sør-Aurdal.
19.5 2017 15:36
Etter å ha lest dokumentene revisor har sendt oss, er jeg glad jeg ikke jobber i Sør-Aurdal kommune

Kommunal Rapport har i flere uker dekket forholdene i Sør-Aurdal i Oppland, hvor den sist tilsatte rådmannen ble avsatt i et hemmelig møte – en oppsigelse rådmannen bestrider så sterkt at han har bedt retten om å stoppe den.

Denne striden har ledet til artikler om at også den forrige rådmannen i kommunen, Erland Odden, følte seg presset ut, selv om han sa opp frivillig etter å ha fått ny jobb.

Da hadde revisjonen – på oppdrag fra ordfører – gransket rådmannens habilitet i forhold til en av kommunens tjenesteledere, Lene Grimsrud. Spørsmålet var om de sto hverandre for nær til at rådmannen var habil som hennes overordnete.

Revisjonen fant ikke at det hadde skjedd noe galt. Grimsrud hadde ikke fått noen særbehandling med hensyn til oppgaver, lønn eller permisjoner. Likevel mente revisjonen at Odden var inhabil som hennes overordnete. Dette var i seg selv en underlig konklusjon ut fra revisjonens egne funn. Revisjonen mente det var tilstrekkelig at andre i ledelsen bare stilte spørsmål ved forholdet.

Revisjonsrapporten ble stemplet unntatt offentlighet med henvisning til taushetsbelagte opplysninger. I forrige uke fikk Kommunal Rapport innsyn, etter at Odden og Grimsrud hadde gitt sitt samtykke til offentliggjøring. De ønsket å få den ut, for å få stoppet ryktene lokalt om et upassende forhold.

Mandag denne uka spredte revisjonssjef Åge Sandsengen nye dokumenter som ikke er en del av hans egen revisjonsrapport. Når Odden og Grimsrud har gitt samtykke til offentliggjøring av rapporten, er også alle andre dokumenter i saken offentlige, mener Sandsengen.

Det avviser advokat Kristian Brandt i advokatfirmaet Hjort. Et samtykke om offentliggjøring av taushetsbelagte opplysninger må tolkes strengt, og gjelder bare det de faktisk har samtykket til, mener Brandt.

Kommunal Rapport og avisa Valdres har i alle fall mottatt dokumentene. Kommunal Rapport har ikke bedt om dem. Det er svært uvanlig at vi får upublisert materiale fra en kommunerevisjon. Hvis vi ber om noe som ikke ligger i revisjonsrapporten, har vi stort sett alltid blitt henvist til den endelige rapporten. Det er jo også den som er revisors dokumentasjon for allmennheten.

Innholdet i dokumentene vil vi ikke bringe videre fordi det etter vårt skjønn ikke har offentlighetens interesse. Jeg er svært overrasket over at kommunerevisjonen sprer nå seks år gamle eposter av svært privat karakter, hvor flere personer gir uttrykk for sine innerste tanker. Epostene er fra 2011. Granskingen pågikk i 2015. Dokumentet er ikke omtalt i revisjonsrapporten, med god grunn. Innholdet har ingenting med hvorvidt rådmannen i 2015 var habil i forholdet til tjenestelederen.

Et spørsmål er om revisor her har brutt taushetsplikten, hvis innholdet kan klassifiseres som taushetsbelagte opplysninger. Det vil i så fall være svært alvorlig.

Ifølge jussprofessor Geir Woxholts kommentarutgave om forvaltningsloven, løfter forarbeidene til loven fram noen eksempler på det som typisk må regnes som «noens personlige forhold», som taushetsbestemmelsene blant annet handler om.

«Det er opplysninger om slektskaps-, familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse, karakter- og følelsesliv. (…) I samme stilling står opplysninger om holdninger og innstillinger», er noen av eksemplene Woxholt trekker fram.

Jeg er ikke jurist og skal ikke konkludere hvorvidt revisjonssjefen nå har brutt taushetsplikten, men etter å ha lest dokumentene revisor har sendt oss, kan jeg i alle fall si at jeg er glad jeg ikke jobber i Sør-Aurdal kommune. Da kunne jeg øyensynlig risikere at mine mest private tanker ville bli spredt av kommunerevisjonen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.