Styreleder Frantz A. Mietle (t.v.) og daglig leder Åge Sandsengen i Kommunerevisjon IKS har vært mye omtalt det siste halve året. Nå har to kommuner valgt å melde seg ut av det interkommunale revisjonsselskapet, og flere skal behandle spørsmålet før jul. Foto: Marte Danbolt

På tide å rydde opp

Kommentar. Avsløringene av revisjonsrotet i Valdres indikerer ukritisk styring og et for lavt kompetansenivå i styrerommene.
9.11 2017 08:20
Revisjons-modellen i Valdres er ikke smartere enn andres – slik flere av ordførerne liker å tro, den er rett og slett dårlig.

Kommunal Rapport har de siste seks månedene skrevet en rekke artikler om forholdene i flere kommuner i Valdres. Etter hvert har dekningen i stor grad dreid seg om hvordan Kommunerevisjon IKS har drevet sin virksomhet. Senest mandag denne uka skrev vår nettavis om det Regnskap Norge mener er brudd på regnskapsreglene.

Interkommunale selskaper har ikke lov til å revidere aksjeselskaper. I mange år har Kommunerevisjon IKS likevel utført slike oppdrag.

Revisjonen forklarer at de ansatte i det tilfellet har jobbet på vegne av revisjonssjef Åge Sandsengens private enkeltmannsforetak, som formelt har vært ansvarlig revisor. Men det er det interkommunale revisjonsselskapet som har fakturert aksjeselskapene direkte for jobben.

Motivene kan ha vært gode nok. Resultatet er likevel, slik saken framstår, at selskapet har brutt en grunnleggende regnskapsregel: At det er den som leverer en tjeneste, som skal fakturere dem, og stå ansvarlig for skatt og moms. Det har ikke skjedd én gang, men i 12 år.

Det kan også se ut som om revisjonen blander seg inn i kommunale prosesser, som et «overpoliti». Revisjonen har blant annet forsøkt å kritisere rådmannen i Øystre Slidre i årsmeldingen til kontrollutvalget i andre kommuner i distriktet. Det er ganske utrolig.

Styret har etter det jeg kan forstå, enten vært inkompetent eller helt ukritisk til styringen av kommunerevisjonen.

Styreleder Frantz A. Mietle avviser at det har vært noe vesentlig brudd på bokføringsloven, og at styret har vært inkompetent. Han mener det ikke er brudd på kommuneloven at revisjonsselskapet kommer med innspill til saker i kontrollutvalgene, eller at revisjonen skriver utkast til saksutredninger. Dette er ikke uvanlig praksis i Norge, mener Mietle.

Hvordan reagerer noen av eierne? Hol og Flå har varslet at de melder seg ut av det interkommunale revisjonssamarbeidet. Ordføreren i Ål tar til orde for det samme.

Det er 13 år siden revisor og sekretariatet for kontrollutvalget ble skilt ved lov. Men for kommunene i Valdres og Hallingdal er det fortsatt tett kontakt mellom revisor og sekretariat.

Eierne bør stille seg kritiske spørsmål om hvorfor avstanden ikke er større. Revisjonsmodellen i Valdres er ikke smartere enn andres – slik flere av ordførerne liker å tro, den er rett og slett dårlig. At møtene i stor grad holdes bak lukkete dører, øker heller ikke tilliten til kontrollsystemet.

Hva kan Kommunerevisjon IKS gjøre for å rydde opp og gjenvinne tillit, før hele selskapet rakner?

Selskapet må følge lovverket, og ha god avstand til kontrollutvalgene. Sekretariat og revisjon ble skilt fordi det er sunt med tydelige og avklarte roller i kontrollen av kommunen. At revisor skriver utkastet til årsmeldingene og andre sakspapirer, er en praksis som ingen andre bør kopiere.

Dagens styre bør erstattes for å gjenvinne tilliten til selskapet. Representantskapet bør ikke ha bindinger til kontrollutvalgene i eierkommunene.

Det er lovlig å sette sammen representantskapet slik det er gjort her, men er det lurt? Styret må evne å oppføre seg kritisk overfor administrasjonen av revisjonsselskapet. Den evnen har ikke vært til stede i Valdres og Hallingdal.

I tillegg må kontrollutvalgene få profesjonelle sekretariat som ikke har noen bindinger til revisjonsselskapet.

Uten at disse grepene tas, vil ikke innbyggerne i Valdres få den kontrollen med kommunal virksomhet som de faktisk skal ha.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.