Fylkesordførerne Ole Haabeth (Ap) i Østfold, Anette Solli (H) i Akershus og Roger Ryberg (Ap) i Buskerud jobber med å slå seg sammen til Viken. Arkivfoto: Magnus Bjørke Knutsen

Hva er vitsen med Viken?

Kommentar. Det er lett å raljere over Viken, og mange lar seg friste til lettvintheter. Dette er et slags forsvar for en ganske dårlig løsning.
3.8 2018 15:33

Dagsavisen ryddet en forside denne uka for nyheten om at Per Olaf Lundteigen (Sp) synes Viken er en dårlig idé. Hans synes fylket, som han vil bli innbygger i, er som en dårlig vits, faktisk. Han er også overbevist om regjeringen kommer til å snu.

Det er ingen katastrofe hvis Viken blir realisert

Jeg advarte mot Viken allerede i november 2016, før denne konstruksjonen hadde fått noe navn. Konklusjonen i min kommentar var at daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) burde dele det sentrale Østlandet i to regioner:

  • Oslo, Akershus, Østfold
  • Buskerud, Telemark, Vestfold

Det gjorde han som kjent ikke. Sterke Oslo fikk viljen sin.

Arbeiderpartiet kunne bidratt til å få med Oslo. I opposisjon i forrige periode ivret Ap i Oslo og Akershus for å slå sammen de to fylkene. Moderpartiet programfestet det til og med – men snudde igjen da partiet fikk makta i hovedstaden.

Ingen steder er behovet så stort for regional samordning som i det store hovedstadsområdet. Befolkningsveksten er større her enn noen andre steder i landet. Folk i Akershus, Østfold og delvis Buskerud, Hedmark og Oppland pendler i stor stil til Oslo – hvor de også handler, spiser og bruker kulturtilbudet.

Skal hovedstadsområdet utvikles bærekraftig, kreves helhetlig regional planlegging for å plassere boliger, næringsbygg, transport, dyrket mark og friluftsområder på en fornuftig måte. Næringsutvikling og forsking bør også ses i regional sammenheng.   

Dette er fylkene rundt Oslofjordens største felles utfordring, og det er den viktigste begrunnelsen for Viken – bare som en hjelp til dem som ikke kan finne noooen gode argumenter for en slik region.

Men Viken burde altså hatt Oslo som kjerne. Nå skal i stedet samarbeidet mellom Viken og Oslo formaliseres i et råd. Det er litt bedre at ett fylke gjør det enn flere hver for seg, men ikke godt nok.  

Viken blir en stor region i utstrekning, men det tar ikke mer enn drøye fire timer med bil fra Halden til Hemsedal. Det er ikke så mye sammenliknet med reiseavstandene andre steder i landet.

Nedre Buskerud, med Drammen og Kongsberg og Hønefoss, som skal knyttes nærmere Oslo med tog og vei, kan høre hjemme i en hovedstadsregion. Hallingdal gjør det åpenbart ikke. For balansen mellom fylkene hadde det vært best om Buskerud, Telemark og Vestfold, som har samarbeidet i årevis, hadde gått sammen.

Viken er en dårlig løsning, men ikke en så dårlig vits som noen skal ha det til. Det er viktig å få fram både for de 1,2 millioner innbyggerne i regionen og for de mange tusen ansatte i de tre fylkene som nå jobber seriøst med å slå seg sammen. 

Det er ingen katastrofe hvis Viken blir realisert. Og det blir den, hvis regjeringen leverer godt nok (for KrF) på nye oppgaver til fylkene 15. oktober. Hvis ikke, kan hele regionreformen bryte sammen.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!