Kommunale ledere har en jobb å gjøre med å få opp vaksinasjonsdekningen blant sine helsearbeidere før influensasesongen setter inn. Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Vaksine, ja – men ikke med tvang

Kommentar. Altfor få helsearbeidere tar influensavaksinen. Andelen må opp, men tvang er ikke veien å gå. Derimot må lederne informere og organisere et tilbud slik at vaksinen er lett å ta.
1.11 2018 08:33
Det aller viktigste – og trolig mest effektive også – er å gjøre det enkelt å ta vaksinen.

Flere politikere har vært ute og krevd obligatorisk vaksinering av helsearbeidere som har pasientkontakt, blant dem Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, og ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik.

De er bekymret over den lave vaksinedekningen ved mange kommunale virksomheter – med rette.

Aune mener vaksinering kan pålegges ut fra den plikten helsepersonell har til ikke å påføre pasientene unødig skade. Hun har bedt helseministeren tydeliggjøre denne plikten – og med det gi arbeidsgivere anledning til å pålegge vaksinering.

Det er lett å være enig med Aune i at «begredelig få» norske helsearbeidere tar vaksinen – siste influensasesong var dekningen bare 28 prosent. Det var 11 prosentpoeng opp fra foregående sesong, en økning som delvis skyldes at store sykehus har jobbet systematisk med dette. Men vi er fortsatt milevis unna myndighetene og Verdens Helseorganisasjons mål om 75 prosents dekning. Her har kommunale ledere åpenbart mye ugjort.

Sist vinter døde 1.400 mennesker av influensa i Norge, mens det vanlige har vært ca. 900. Epidemien forårsaket 7.600 sykehusinnleggelser, ifølge Folkehelseinstituttet, som også har en vaksinasjonsveileder for helsepersonell.

Da helsedirektør Bjørn Guldvog nylig gikk ut ba helsearbeidere vaksinere seg, var det både fordi de utsetter pasienter for unødig risiko, men også av beredskaps- og sikkerhetshensyn. Får vi en influensaepidemi som rammer mange, også helsepersonell, kan helsetjenesten enkelte steder bli satt helt ut av spill.

Helsepersonell har større risiko for å bli smittet av influensa enn andre. Samtidig har infeksjonen gjerne et mildere forløp hos dem, og de kan dermed gå på jobb uten å vite at de kan spre smitte.

Overfor NTB viste Guldvog til at systematisk arbeid virker; både Rikshospitalet og Haukeland sykehus har nesten nådd målet om 75 prosent vaksinering.

Helsedirektøren avviser ønsket om obligatorisk vaksinering, og vil heller motivere enn lovregulere. Det er et fornuftig standpunkt. Lovpålagt vaksinering er et maktmiddel som passer dårlig i vårt liberale demokrati og vil skape unødig motstand mot et ellers godt tiltak. Samtidig vil konspirasjonsteoretikere og vaksineskeptikere vil få enda mer vann på mølla.

I tillegg vil pålagt vaksinering gi andre utfordringer. For hvilke konsekvenser skal vaksinenekt få?

Arbeidsgiver kan med dagens lovgivning gjøre en individuell risikovurdering av helsepersonell som jobber med pasienter i risikogruppene – blant dem kronisk syke, eldre og gravide. Dersom det bryter med forsvarlighetskravet å la helsearbeideren jobbe med pasienter, kan vedkommende omplasseres.

Aktiv ledelse til må til uansett hvordan man går løs på oppgaven med å få opp andelen vaksinerte. Her må flere ting gjøres samtidig. Vaksineringen må organiseres slik at den blir lett tilgjengelig for helsearbeidere, også med tanke på dem som jobber turnus, og det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene.

Det må dessuten gis saklig og pålitelig informasjon om vaksinen og hvorfor det er viktig å ta den. I områder eller på institusjoner med mange helsearbeidere med utenlandsk bakgrunn, bør det vurderes å gi slik info på de viktigste språkene.

Ikke minst må man appellere til det etiske og juridiske ansvaret en helsearbeider har for ikke å smitte allerede syke mennesker – pasienter i risikogruppene kan dø av influensa.

En kombinasjon av tiltak har størst effekt, skriver Helsedirektoratet på sitt nettsted, og gir også tips, som at ledere på alle nivåer må fremme betydningen av vaksinering og oppfordre alle ansatte til å vaksinere seg.

Ledergruppen i Øvre Eiker tok dette poenget, og hele ledergruppa til rådmannen fikk sprøyta satt med lokalavisa til stede.

– Vi gjør dette for å skape litt blest og oppmerksomhet rundt vaksinering. Vi oppfordrer jo alle til å ta vaksinen, sier rådmann Trude Andresen til Eikerbladet, og forteller at mange ansatte var syke og borte fra jobb i den tøffe influensasesongen sist vinter.

Det aller viktigste – og trolig mest effektive også – er å gjøre det enkelt å ta vaksinen, gjerne ved sette opp vaksinering på stedet på store arbeidsplasser og sette av nok tid til alle har mulighet til å komme.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!