KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad møter statsminister Erna Solberg til et første møte allerede mandag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regionreformen blir stående

Kommentar. Hvis Kristelig Folkeparti går inn i Solberg-regjeringen, blir regionreformen stående og presset for flere oppgaver blir sterkere.
5.11 2018 13:55
Å styrke kommuneøko-nomien kan være én sak KrF velger å heise

Flertallet på KrFs ekstraordinære landsmøte fredag vedtok som ventet å søke regjeringsmakt til høyre. En forhandlingsdelegasjon med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad i spissen begynte umiddelbart å utforme partiets krav.

KrF har vedtatt å forhandle om å gå inn i Solberg-regjeringen, og også Ropstad holder muligheten åpen for at forhandlingene ikke lykkes. Blir det et forhandlingsresultat, skal det behandles av KrFs landsstyre. Knut Arild Hareide blir sittende som partileder til etter dette landsstyremøtet, og har sagt at han vil forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvis forsøket på å gå inn i Solberg-regjeringen mislykkes.

Det er altså ennå visse muligheter for at det ikke blir en borgerlig firepartiregjering, men det er svært sannsynlig at Erna Solberg får oppfylt sin politiske drøm. Hun vil strekke seg langt for å få det til, og gi KrF viktige gjennomslag. Hareide og den tapende venstresiden i KrF vil nok tenke seg godt om før de tar omkamp i landsstyret.

Regionreformen er ferdig forhandlet mellom regjeringspartiene og KrF på Stortinget. Avtalen som ble inngått 24. september innebærer at den vedtatte fylkesstrukturen ligger fast og enighet om hvilke oppgaver som skal overføres til de nye fylkene.

Få dager etter tonet Hareide flagg og gikk inn for å søke regjeringssamarbeid til venstre. Hvis det hadde blitt resultatet fredag, ville forhandlinger med Ap og Sp satt regionreformen i spill igjen. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gjorde det klart at reversering av Troms og Finnmark, Viken og andre tvangssammenslåtte fylker ville være en viktig sak for Sp i forhandlinger med KrF. Senest torsdag spådde kommunalminister Monica Mæland på KS’ landsstyremøte at regionreformen ville falle hvis KrF valgte regjeringssamarbeid til venstre.

Men slik gikk det altså ikke, og nå er det klarere enn noen gang at regionreformen blir stående – fylkesstrukturen blir som Stortinget vedtok i juni i fjor og nye oppgaver blir som i avtalen fra september, som er formalisert i regjeringens oppgavemelding.

Også fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark erkjenner nå at slaget er tapt.

– Nå er det tatt en avgjørelse. Selvfølgelig var det et lite håp og halmstrå man kunne klamre seg til hvis det ble en annen utvei, sier hun til Nationen.

Finnmark vurderer juridiske skritt, men Vassvik sier at hun ikke har noe særlig tro på en slik løsning.

Flere nye fylkesoppgaver er under utredning. I avtalen har KrF fått en rett til å bli konsultert om disse utredningene. Nå får de sannsynligvis en hånd på rattet i regjeringen i stedet. Da blir begge partiene som tok initiativet til regionreformen med i regjeringen. Med Venstre og KrF i regjering, vil det bli et sterkere press for å overføre flere oppgaver til fylkene.   

Det er foreløpig ikke lagt noen tidsplan for regjeringsforhandlingene, men statsminister Erna Solberg sa fredag at de kan bli ferdig til jul. Hun sa også at budsjettforhandlinger og regjeringsforhandlinger vil gå parallelt, så Ropstad, som også er KrFs ledende finanspolitiker, får det travelt. Rammene for neste års statsbudsjett skal være klare til 20. november, med mulighet for noen dagers strekk.

Slike parallelle forhandlinger gir KrF større muligheter til budsjettgjennomslag enn hvis de bare var et samarbeidsparti i Stortinget. Kortsiktige budsjettseire i kroner og øre kan «smøre» vanskelige regjeringsforhandlinger, og det kan gjøre det lettere å selge forhandlingsresultatet i partiet.

KrF skal legge fram sitt alternative budsjett fredag. Å styrke kommuneøkonomien kan være én sak KrF velger å heise. Partiet mener rammene blir trange for kommunesektoren neste år, det kom fram allerede i kommuneproposisjonen. Litt mer penger til kommunene vil komme alle KrFs lokalpolitikere til gode – også de på venstresiden – og kan være et lite bidrag til å samle partiet og motivere den tapende siden til ny innsats.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.