Det vil være et tap om lokalt folkevalgte ikke fortsatt kan ytre seg i alle saker, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Fridgeir Walderhaug

Mer makt til politikerne?

Leder. Hva er viktigst: Innbyggernes mulighet til innsyn og debatt, eller større mulighet for folkevalgte til å få informasjon – mot taushetsplikt? 
9.9 2016 08:55

Kommunelovutvalget har foreslått at tre eller flere medlemmer av fylkestinget, kommunestyret eller andre folkevalgte organer skal kunne kreve at rådmannen legger fram interne saksdokumenter. Forutsetningen er at politikerne får taushetsplikt om kunnskap de får på denne måten. Folkevalgte blir dermed avskåret fra å fortelle velgerne om saker for eksempel kommunestyret vil holde hemmelig.

Politikerne skal kunne dømmes etter straffeloven, hvis de ytrer seg om disse sakene. Vi skjønner godt at det nå hever seg stemmer som er opptatt av lokaldemokratiet.

Det er en viktig høring som nå pågår om dette kontroversielle lovendringsforslaget. Vi vil følge den med interesse, og løfte fram flere meninger og nyanser.

Kommunal Rapport skal gjennom sin journalistiske virksomhet fremme en selvstendig kommunesektor, til beste for kommunens innbyggere. Vi vil naturlig nok rette søkelyset nettopp mot innbyggerne. Er vi overbevist om at de er tjent med den foreslåtte taushetsbestemmelsen? Absolutt ikke.

Det er selvfølgelig viktig at alle saker er godt opplyst før politikerne skal ta en beslutning, slik administrasjonen har klart ansvar for i dag. Politikerne må gjerne be om tilleggsopplysninger. Problemet oppstår når de ikke kan argumentere for ståstedet sitt – fordi opplysningene de har fått skal holdes skjult.

Den brede debatten er en viktig del av lokaldemokratiet, noe vi vil hegne om. Det vil være et tap om lokalt folkevalgte ikke fortsatt kan ytre seg i alle saker, og la god norsk forvaltningstradisjon leve videre.

Professor i statsvitenskap Harald Baldersheim og professor i offentlig rett Jan Fridthjof Bernt uttalte seg begge kritisk til utvidet innsynsrett og taushetsplikt i forrige ukeavis, fordi de mener det vil være uheldig for lokaldemokratiet.

Man kan spørre seg om det er makt eller avmakt en folkevalgt vil sitte igjen med hvis kommunelovutvalget skulle få gjennomslag for å endre kommuneloven slik utvalget ønsker. Det kan fort koste mer enn det smaker. Vi forventer at forslaget ikke kommer styrket ut av høringsrunden.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.