Høyesteretts dom om kompetansekrav og egnethet for stilling, er en avgjørelse som er verdt å merke seg. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Bra dom fra Høyesterett

Leder. Høyesterett har akkurat fastslått at en kommune kunne ansette lærere uten formell kompetanse i midlertidige stillinger, framfor å ansette en lærer som hadde vitnemål. 
11.11 2016 09:52

Årsaken er at søkeren med kompetanse ble oppfattet som uegnet.

Dette er en dom det er verdt å merke seg. Den avklarer at opplæringsloven åpner for midlertidig ansettelse av søkere uten den formelle kompetansen som kreves for lærere, selv om det også er søkere som oppfyller kompetansekravene. Det er bra.

Det holder ikke med kompetanse på papiret, hvis du i virkeligheten ikke er skikket for stillingen. Og det er kommunen som arbeidsgiver som må avgjøre om søkeren har nødvendig kompetanse totalt sett. For det første kan det ha skjedd ting etter at søkeren gjennomførte studiet. For det andre skal det mye til for at en student blir utestengt på bakgrunn av en skikkethetsvurdering, som kommunen i saken også påpeker.

Utdanningsforbundet og læreren som hadde gått til sak, aksepterte at læreren ikke hadde krav på å få en stilling, men mente stillingene i stedet skulle vært utlyst på nytt. Sivilombudsmannen har tidligere også ment at ny utlysing ville vært riktig.

For kommunen som arbeidsgiver – og for innbyggerne – er jo det optimale lærere med den formelle kompetansen i orden, og som i tillegg både liker og mestrer å være lærer.

Det er uklokt å gjøre en ansettelse kun på bakgrunn av utdanningsbevis og CV. Det er opplagt nyttig å intervjue søkere, la dem få relevante oppgaver og ikke minst snakke med referanser og sjekke hva de tidligere har prestert.

Det er mottakerne av tilbudet som må stå i sentrum her, som på andre tjenesteområder i kommunen. Arbeidsgiver må ansette den best kvalifiserte. Slik mener vi at høyesterettsdommen er bra. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.