Prosess og forankring er viktig, mener Kommunal Rapport, og spør om samarbeidspartienes bruk av tvang er klok. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Forankring er viktig

Leder. Den lille tvangen stortingsflertallet nå bruker i kommunereformen, kan få store konsekvenser.
2.3 2017 08:41

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier kommunereformen er kommet lenger enn han trodde var mulig. Vi snakker om de største endringene i kommunestruktur på 50 år, som regjeringen og samarbeidspartiene nå er blitt enige om.

Er det da klokt å tvinge 13 av dagens 428 kommuner til sammenslåing, mot lokale ønsker? Vil lokalpolitikerne og innbyggerne oppleve det rettferdig at det er akkurat disse kommunene som skulle bli de utvalgte – en andel på 3 prosent – som flertallet på Stortinget velger å overstyre?

Endringer trengs for å møte utfordringer vi har i vente, ikke minst for å kunne gi gode tjenester. Teknologi og økonomi er drivere, som sammen med demografi, kan være gode pekere for større kommuner. Å kunne erstatte interkommunale samarbeid med kommunale ordninger vil styrke lokaldemokratiet. Samtidig er identitet og lokalt selvstyre sterke verdier i Kommune-Norge.

Den siste uka har det offentlige ordskiftet vist hvor sterkt tvang kan mobilisere. Det gjelder folk flest og det gjelder eksperter, som uttaler seg til denne utgaven av Kommunal Rapport. Særlig når overstyringen av lokaldemokratiet oppfattes som tilfeldig, og rammer noen få kommuner, mens andre slipper, kommer naturlig nok undringen til uttrykk.

Mediene har vært fylt av sterke reaksjoner mot avtalen, som er forhandlet fram på bakrommet i Stortinget. Det vil ikke overraske om det vil slå ut på meningsmålingene også på lengre sikt, sammen med andre aktuelle saker som politireformen og begrenset etablering av statlige arbeidsplasser andre steder enn Oslo.

Det har vi alle lært: Prosess og forankring er viktig. Gang på gang kan det gjøre seg gjeldende i et liv, i politikk som i administrasjon, at forankring er et suksesskriterium, ikke bare et ideal.

Det er verdt å bruke denne lærdommen. Det ville gitt kjærkommen kraft i kommunereformarbeidet fram mot 2020, og i de påfølgende årene.

Det blir ekstra utfordrende når tvangsvedtak ikke oppleves forståelige. 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!