KS-leder Gunn Marit Helgesen er fornøyd med at domstolene skal kunne avgjøre tvister mellom stat og kommune. Arkivfoto: Terje Lien

Mer makt i kommunene

Leder. Endelig har KS fått gjennomslag: Regjeringen vil gi kommunene som offentlig myndighet mulighet til å gå til rettssak mot staten.
16.3 2017 10:08

Samtidig skal staten legge større vekt på lokale vedtak ved klagebehandling mellom stat og kommune.

Det er grunn til å glede seg over disse nyhetene, som kom etter statsråd fredag.

Dette er godt nytt for det norske lokaldemokratiet. Likeverd mellom statsforvaltningen og det lokale selvstyret er viktig for innbyggerne når det kommer til stykket.

KS-styreleder Gunn Marit Helgesen legger vekt på at Europarådets charter om lokaldemokrati vil bli oppfylt med vedtak av regjeringens forslag, etter grunnlovfestingen av lokaldemokratiet i fjor. Det er på tide at Norge kommer på linje med resten av Europa her.

Kommunenes utøvelse av det frie skjønnet bør absolutt stå sterkt. Med de to lovforslagene regjeringen nå fremmer for Stortinget, skal det endelig være slutt på at staten så å si automatisk har rett – i saker som betyr mye for kommunen.

Med vedtak om at statlige klageinstanser skal legge stor vekt på lokale vedtak ved overprøving, vil det være interessant å følge med om det i praksis blir særlig forskjell fra i dag, som det heter at det skal legges vekt på lokale vedtak. La oss håpe at det ene ordet «stor» skal få sin rettmessige betydning.

En ny regel om å begrunne hvordan det er lagt stor vekt på hensynet til det lokale selvstyret, kan være en hensiktsmessig påminnelse.

De lokale forholdene er det kommunene som kjenner aller best. Det har statsråd Sanner helt rett i. Skjønnet bør derfor ligge hos den enkelte kommune.

Hvis denne holdningen legges til grunn, er det ikke sikkert det blir mange saker kommunene ser seg tjent med å bringe inn for retten. Ifølge høringsuttalelsen KS leverte om saken for et års tid siden, er det grunn til å vente få søksmål. Risiko for saksomkostninger kan være én aktuell forklaring. Muligheten for å gå til rettssak mot staten er imidlertid viktig.

Med en bedre maktfordeling mellom kommune og stat, vil kommunene hver især tydelig kunne vise hva de står for. Hvis dette skal bli en suksess, må innbyggerne være de klare vinnerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.