I dag ligger det helt andre muligheter enn tidligere i å bruke teknologi for å yte stadig flere tjenester. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke  

Felles digital agenda viktig

Leder. For å møte mulighetene med digitalisering i Kommune-Norge, er det hensiktsmessig med en felles, overordnet strategi. Det er bra at KS har lagt et grunnlag for dette. Nå gjelder det å gjennomføre.
6.4 2017 09:59

Teknologi er en avgjørende driver også for utviklingen av det kommunale tjenestetilbudet. Staten har sin nasjonale digitaliseringsstrategi, Digital Agenda for Norge, som strategien for kommunal sektor bør henge godt sammen med. Det er viktig, fordi satsingsområdene på nasjonalt nivå har stor betydning for kommunal sektor.

Det bør være lett å se potensialet i å kommunisere med innbyggere og næringsliv digitalt. I tillegg ligger det helt andre muligheter enn tidligere i å bruke teknologi for å yte stadig flere tjenester.  

Kommuner og fylkeskommuner som ennå ikke har utarbeidet lokale strategier for digital utvikling, trenger å få gjort det så raskt som mulig. Da kan det være nyttig å skjele til en felles digital agenda på et overordnet nivå. KS har en viktig rolle både i å samordne kommunal sektor og å bidra til samordning mellom kommunesektoren og staten i digitaliseringsarbeidet.

Dessuten må finansiering av digitalisering sikres. Det er selvfølgelig ikke bare å bestemme sentralt at hver kommune skal ta ansvar for så og så mye. Kostnadene kan være tunge å bære for flere kommuner, selv om det på sikt vil betale seg. Den endelige vurderingen gjøres best lokalt.

Viktigheten av betydelig digital satsing tatt i betraktning, mener vi likevel det må være interessant for den enkelte kommune å forplikte seg til å investere digitalt i spleiselag med staten.

Med KS i spissen for en slik dugnad, og fullt trykk fra kommunene, bør det være gode utsikter for å få opp brukervennlige løsninger for innbyggere flest.

Digital kompetanse må styrkes over hele linja for at kommunesektoren skal lykkes framover. Gode digitale tjenester gir gode lokalsamfunn, som det heter i visjonen for KS’ digitaliseringsstrategi. Noen foregangskommuner kan også vise til inspirerende gode resultater. Her må det satses smart.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!