Kommunen har en viktig oppgave i å hegne om personvernet – i tråd med teknologisk utvikling og gjeldende lovgivning, og det haster, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viktige personvernet

Leder. Det er på høy tid å skaffe oversikt over alle personopplysninger kommunen holder seg med, og sørge for solid internkontroll – hvis dette ikke er på plass.
1.6 2017 10:58

Ifølge Datatilsynet er det mange kommuner og fylkeskommuner som har en lang vei å gå før de oppfyller kravene i dagens regelverk. Det er skremmende.

Datatilsynets direktør har i intervju med Kommunal Rapport nylig påpekt at kommunene har mer data om sine innbyggere nå enn før. Det dreier seg om betydelige mengder sensitiv informasjon. Dette må håndteres profesjonelt.

Om ett år skal et nytt og betydelig skjerpet felles dataregelverk fra EU ha erstattet personopplysningsloven Norge har i dag. Dagens lov er fra før vi fikk Google og Facebook, og personvernreglene må, som andre lover, være i tråd med tida vi lever i.

Det er rimelig at både kommuner og andre virksomheter er seg bevisst hvorfor de har alle personopplysningene, hvilken hjemmel de har til å bruke dem og hvor lenge. Dette gjelder også i dag, og vi mener det er til innbyggernes beste at det skal være slik. Gode rutiner for å sikre at ny lovgivning følges, blir viktig.

Hvis kommunen, fylkeskommunen eller kommunale foretak ikke er forberedt når nytt regelverk trer i kraft i mai neste år, kan det fort bli dyrt. Datatilsynet får nemlig mulighet til å ilegge langt høyere gebyrer for overtredelse av det nye regelverket enn brudd på dagens bestemmelser kan forårsake. Ikke minst må alle ha personvernombud. Det er det relativt få kommuner og fylkeskommuner som har, nå som det er en frivillig ordning.

Vi ser betydelige fordeler med å gå sammen om personvernombud. Det kan gi nødvendig profesjonalisering. Et alternativ kan være å få levert denne tjenesten fra revisjonsselskapet. Det er i alle fall bra at ombudet har en armlengdes avstand til virksomheten hun eller han skal jobbe med.

Datatilsynet har bedt landets rådmenn og fylkesrådmenn om å starte tilpasning til nytt regelverk nå. Kommunen har en viktig oppgave i å hegne om personvernet – i tråd med teknologisk utvikling og gjeldende lovgivning. Det haster.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.