Fire av de 17 varslerne ved Solvang helsehus fortalte i Kommunal Rapport om hva som skjedde da de varslet om et utilstrekkelig og uforsvarlig medisinsk tilbud. F.v. Hanne Kjersti Koren, Maaza Cherinet, Ratheka Jeyasuthaharan og Christian Valbø. Foto: Terje Lien

Må reagere på varsling

Leder. Når 17 pleiere under fullt navn varsler om feilmedisinering av uhelbredelig syke og døende pasienter, framstår det både oppsiktsvekkende og uholdbart at det går måneder uten tilsyn.
18.5 2017 10:35

Varslerne ba i brev til Sykehjemsetaten i Oslo i februar om en uavhengig, ekstern gjennomgang av legemiddelbruken ved kommunens eneste lindrende avdeling, der de jobber. Tre måneder senere venter de fremdeles på at deres arbeidsgiver skal konkludere.

Kommunens sentrale varslingsråd har overtatt saken, angivelig fordi etaten selv ikke var objektiv nok. Byrådsavdelingen har bedt revisjonsfirmaet KPMG undersøke om nasjonale retningslinjer for lindrende behandling følges, og satt frist til midten av juni. Det er fire måneder etter at varselet ble sendt.

Hvorvidt pasientene på avdelingen i dag får forsvarlig behandling, har Sykehjemsetaten inntil Kommunal Rapport gikk i trykken ikke villet svare på. Byrådsavdelingens direktør har sagt at det ikke er grunn til å tro noe annet. Når han har beordret gransking uten at pasienter eller pårørende har klaget, er det fordi han mener avdelingen kan ha et forbedringspotensial.

Helsedirektøren og pasientombudet slår i denne avisa fast at et varsel om uforsvarlig behandling må undersøkes umiddelbart. Selvsagt er det viktig.

Byrådet er ansvarlig for at pasientene skal få forsvarlig helsehjelp. Hvis byråden – og etatene hun er ansvarlig for – ikke kan være tydelig på at behandlingstilbudet er forsvarlig, må det straks handles. Innbyggerne må kunne forvente et klart svar om at behandlingen ikke er uforsvarlig, verken på grunn av mangelfull kompetanse eller annet.

Når Fylkeslegen i samme sak avviser å gå inn med tilsyn med mindre kommunen framlegger mistanke om uforsvarlig behandling av minst fem enkeltpasienter, er det urovekkende. At 17 ansatte mener behandlingsregimet er uforsvarlig, bør være alvorlig nok. At pasienter og pårørende ikke har brukt sine siste dager sammen til å klage, kan ikke være avgjørende.

Når det kommer et varsel, er det avgjørende for tilliten at de som er ansvarlige så raskt som overhodet mulig får avklart forholdene. Det er bedre å undersøke et sted én gang for mye enn én gang for lite.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.