Dovre går helt til topps takket være svært gode plasseringer innen viktige områder som barnevern, barnehage og grunnskole.

Gratulerer, Dovre!

Leder. En fjellkommune i Oppland topper Kommunebarometeret for 2017, takket være betydelig framgang på viktige områder.
22.6 2017 07:28

Kommunal Rapport setter sammen Kommunebarometeret fordi vi mener det er viktig at noen på nøytralt grunnlag vurderer hvordan kommunene presterer. Effektivitetsmålinger er én ting, men hensikten med velferdskommunen er ikke at den skal være billigst mulig. Den skal derimot være best innenfor de økonomiske rammene som finnes. Da må kommunene måles, både mot hverandre og mot seg selv.

Denne gang er det Dovre som går helt til topps, takket være svært gode plasseringer innen viktige områder som barnevern, barnehage og grunnskole. Særlig forbedringen innen barnevern de siste årene er markant.

Men kommunen har også faresignaler i sine nøkkeltall: Økonomien er for dårlig og kostnadsnivået for høyt. Uten en god omstilling er kanskje dette året det siste Dovre kunne hevde seg i toppen.

Hvordan kan en liten kommune vinne en så omfattende måling? En forklaring er at størrelse slett ikke er avgjørende – for eksempel hva gjelder å rekruttere innen de store yrkesgruppene. Barometeret viser at mange mindre kommuner er vel så gode som de store. Men små kommuner er mye mer avhengige av enkeltpersoner enn de store, på godt og vondt. I små kommuner er situasjonen gjerne oversiktlig, og det er også lettere å snu skuta raskt. Samtidig kan dårlig ledelse i små kommuner raskt få betydelige og alvorlige konsekvenser.

Likevel er det ingen tvil om at de store kommunene gjør det totalt sett bedre enn de små, særlig når vi tar hensyn til økonomisk utgangspunkt.

Kommune-Norge er generelt altfor lite opptatt av å måle egen fram- og tilbakegang. Det er antakelig Kommunebarometerets viktigste funksjon.

Vi håper årets kåring igjen er en spore til forbedringer på ulike områder. Selv de som ligger langt nede på totaltabellen, kan sette seg mål om bedre saksbehandling i barnevernet, høyere trivsel på skolen og flere minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Med konkrete mål og god ledelse lokalt, kan innbyggerne i neste omgang få levert bedre tjenester, slik ikke minst Dovre nå kan glede seg over.

 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!