Å diskutere hvordan kommunene best kan få anledning til å gi folk hjelp i eget hjem og i nye boformer, er langt viktigere enn å love flest mulig nye sykehjemsplasser, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Lytt til ekspertisen

Leder. Bare 5 prosent av omsorgslederne synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen «i stor grad» gjenspeiler den virkeligheten de møter i sin egen kommune, viser en undersøkelse Kommunal Rapport har gjort. 
18.8 2017 08:46

Sykehjemsplasser får altfor stor oppmerksomhet i debatten, mener de lokale ekspertene.

Selv om partiene nevner andre former for eldreomsorg, havner rikspolitikerne altfor ofte i en debatt om bygging av sykehjemsplasser. Blant annet har vi hatt en årelang diskusjon om å lovfeste retten til sykehjemsplass, som om det skulle være den store løsningen i eldreomsorgen.

Godt over halvparten av Kommune-Norge har et politisk vedtatt mål om å vri innsatsen fra sykehjem til hjemmebasert omsorg. Det understreker at eldreomsorgen i Norge foregår et annet sted – nemlig i hjem og i tilpassete boliger hvor gamle i utgangspunktet vil ha et bedre liv. Sykehjemmet er mer og mer et siste bosted for demente og enkelte andre som ikke kan ta vare på seg selv.

Ekspertene i Kommune-Norge er også samstemte i at investeringstilskuddet bør endres. Et overveldende flertall ønsker at tilskuddet skal kunne brukes til andre typer bolig enn bare steder med heldøgns omsorg.

I stedet for å følge etter utviklingen i Kommune-Norge med større satsing på andre tilbud enn sykehjem, har regjeringen i stedet strammet inn tilskuddsordningen ved at den bare skal kunne gå til opprettelsen av helt nye institusjonsplasser. Men det er altså ikke flere institusjonsplasser som nødvendigvis er svaret alle steder. På Hitra, som vi har besøkt, er behovet ifølge kommunen selv null nye sykehjemsplasser. De trenger andre virkemidler for å gi gamle en god alderdom når helsa svikter.

I ukene fram til stortingsvalget er det rikelig anledning for rikspolitikerne til å vise at de faktisk lytter til fagfolket som også er tett på dialogen med brukerne og pårørende. Å diskutere hvordan kommunene best kan få anledning til å gi folk hjelp i eget hjem og i nye boformer som ikke likner på de gamle sykehjemmene, er langt viktigere enn å slåss om å være den som lover flest nye sykehjemsplasser.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.