Kommunal Rapport mener, i likhet med Sps Kjersti Toppe, at kommunene bør få momskompensasjon for rus- og psykiatriboliger. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Må få lik behandling

Leder. Det framstår meningsløst å forskjellsbehandle, slik at kommunene får momskompensasjon når de bygger boliger for rullestolbrukere, men ikke når de bygger spesielt tilrettelagt for rusavhengige og psykisk syke. 
31.8 2017 08:51

Det er godt stortingsflertallet etter Kommunal Rapports oppslag forrige uke nå sier tydelig ifra at dette ikke var intensjonen.

Når det ligger helsefaglige vurderinger til grunn for å bygge rus- og psykiatriboliger, og dette også er ønsket politikk fra regjeringens side, er det oppsiktsvekkende at Skatteetatens tolkning av bestemmelsene skal stikke kjepper i hjulene for en god utvikling.

Kostnadene til spesialbygde leiligheter er høye, og kommunene bør få momskompensasjon når de tar dette løftet, enten det skal komme innbyggere med betydelige psykiske eller fysiske utfordringer til gode. Dette er ingen oppgave andre higer etter å ta, så det er viktig at kommunene har rimelige betingelser for å gi dette tilbudet.

Mens Høyre og Fremskrittspartiet sier som Finansdepartementet, at de vil komme tilbake til saken i forslaget til statsbudsjett, varsler Senterpartiets helsepolitiske talskvinne skriftlig spørsmål til regjeringen med oppfordring om å avklare straks. KrFs første nestleder og stortingsgruppene til Ap, Venstre og Sp mener alle at Skatteetaten tolker loven om momskompensasjon for snevert. Det er vi enig i.

Det blir for tilfeldig, slik Skatteetatens praksis nå fungerer. Som KS reflekterer, gjør skattemyndighetenes lovtolkning det vanskeligere for kommunene å sikre svake grupper det tilbudet de trenger. Det er både synd og unødvendig. Det er en sårbar og begrenset gruppe mennesker dette dreier seg om. Vi mener det vil være riktig å likebehandle deres særskilte boligbehov med boligbehov somatisk syke kan ha.

Det bør gis momskompensasjon til rus- og psykiatriboliger på linje med boliger tilrettelagt for fysisk funksjonshemmete. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.