Her bygger Volda kommune sju rus- og psykiatriboliger som de blir nektet momskompensasjon for. Foto: Tore Aarflot, Møre

Venter stadig på regjeringen

Leder. Det trengs avklaring nå om kommunene skal ha kompensert for moms når de bygger rus- og psykiatriboliger.
24.8 2017 09:26

Mens kommunene, sterkt støttet av KS, krever momskompensasjon for boliger for psykisk syke og rusavhengige, sier Skatteetaten fremdeles blankt nei. Bare boliger for beboere med funksjonshemning eller fysisk sykdom gir kompensasjon, ifølge Finansdepartementets tolkning av loven om momskompensasjon.

Det er et paradoks at en regjering som sier den vil satse på bedring innen rus- og psykiatriomsorgen, ikke har grepet muligheten bedre før valget til å vise at de faktisk mener det de sier.

Når Volda kommune nå bygger rus- og psykiatriboliger, slik regjeringen oppfordrer til, får de tilskudd fra Husbanken til dette, men de nektes kompensasjon for moms. Hadde de visst at de skulle havne i denne krevende situasjonen, er det slett ikke sikkert kommunen hadde prioritert som den nå har gjort. Kostnaden med å bygge slike boliger er blitt langt høyere enn flere kommuner nok ville strukket seg til å betale.

Stortinget er ikke fornøyd, og har i sommer bedt regjeringen på nytt vurdere regelverk og praksis for momskompensasjon for rus- og psykiatriboliger. Nå sier Finansdepartementet til Kommunal Rapport at de vil komme tilbake til saken i forslaget til statsbudsjett. Ja vel.

I fjor sommer kalte vi det et «uholdbart momsgap» her på lederplass. Vi argumenterte for politisk avklaring på momskompensasjon for kommunale boliger. Vi skrev om Klepp kommune i Rogaland, som ikke fikk momskompensasjon for boliger til innbyggere med utfordringer innen rus og psykiatri, slik kommunen hadde ventet.

En rapport som revisjonsfirmaet Ernst & Young den gang hadde laget for KS, viste et potensielt tilbakebetalingskrav fra kommunene på milliardbeløp.

Men fremdeles venter altså Kommune-Norge på avklaring. Det er selvfølgelig enda mer uholdbart når enda et år er gått. Og de som kan bli mest skadelidende, er blant de mest sårbare innbyggerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.