Flere varslingssaker har stilt ledelsens håndteringsevne på prøve, som i Grimstad, der Ragnar Holvik varslet om ulovlige innkjøp. Foto: Lisa Rypeng

Den vanskelige varslingen

Leder. I en ny veileder gir KS kommunale arbeidsgivere råd om hvordan de skal forholde seg til ansattes ytringsfrihet og varslinger. Det er et godt tiltak, men veiledningen svikter delvis.
21.9 2017 10:13

Mange kommuner og fylkeskommuner må håndtere vanskelige saker på disse feltene. Uttalelser fra ansatte kan være kontroversielle, og i noen tilfeller til og med avstedkomme skriftlig advarsel, tross alle festtaler om ytringsfrihet.

Varslingssakene har kommet stadig hyppigere også i kommunesektoren de siste årene, og flere saker har stilt ledelsens håndteringsevne på prøve. Ofte blir det stilt spørsmål ved om behandlingsmåten er slik at den inngir tillit til at varselet blir behandlet på en god og uhildet måte. Altfor ofte blir varslerens motiver temaet, framfor forholdene det varsles om.

Forrige veileder ble utgitt i 2007, etter at varslingsreglene var tatt inn i arbeidsmiljøloven. Nå er reglene skjerpet inn, og i mellomtiden har man dessuten fått erfaring med et vidt spekter av varslingssaker. Dermed var det meget betimelig at KS kom med en revidert veileder.

Veilederen gir en grundig beskrivelse av gjeldende rett og en nyttig gjennomgang av betydningen av at ansatte benytter både ytringsfriheten til å delta i samfunnsdebatten og retten til å varsle om kritikkverdige saker. Den er en sterk oppfordring til kommunene om å jobbe for åpenhet og en god ytringskultur i organisasjonen.

Kommunene oppfordres til å utarbeide retningslinjer for intern varsling, i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte, noe som for øvrig nå er lovpålagt. Veilederen inneholder også eksempler på skjemaer for varslingsrutine og for egen oppfølging som kommunene kan bruke som utgangspunkt.

Alt dette er viktig, men når det gjelder to vesentlige spørsmål, er det for knapt med veiledning. Det gjelder spørsmålet om hva som er en varsling, i motsetning til for eksempel en kritisk ytring, faglig uenighet eller klage på et arbeidsmessig forhold. Det gjelder også spørsmålet om hvordan en varsling på rådmannen skal håndteres.

Dette er vanskelige spørsmål som kommunene ofte står overfor, som krever god kjennskap til flere lovverk og som får stor betydning for behandlingen av helt konkrete varslingssaker. Nettopp fordi de spørsmålene i praksis viser seg å være krevende, hadde mer og grundigere veiledning på disse punktene vært sterkt ønskelig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.