Kommunal Rapport presenterer denne uka de 100 største leverandørene blant de kommunene og fylkeskommunene som har levert data til oss.

Riktig løsning, ikke ideologi

Leder. Å ha oversikt over hvem som inngår avtaler med kommuner og fylkeskommuner, er en viktig del av et velfungerende lokaldemokrati.
28.9 2017 08:59

Kommune-Norge trenger samspill med private leverandører for å levere gode tjenester og ha effektive byggeprosjekter. Omfanget er stort; Leverandørdatabasen fra Kommunal Rapport omfatter i år leveranser for over 130 milliarder kroner.

Samtidig er innkjøp et område hvor det i noen tilfeller går galt. Det har Kommunal Rapport dokumentert ved flere anledninger.

Nylig kunne abonnentene på vår digitale dagsavis lese om et firma som i 3,5 år fakturerte Spydeberg kommune for helsetjenester levert til en avdød person.

I Grimstad pågår fortsatt oppvasken etter at en varsler for halvannet år siden meldte fra om det som viste seg å være ulovlige direkteanskaffelser i stor stil. Mange kommunerevisjoner har vært engasjert det siste året i granskinger knyttet til innkjøp.

Tillit til lokaldemokratiet handler også om at innbyggerne har innsyn i hvordan pengene blir brukt, og hvem som får dem. Leverandørdatabasen som vår redaksjon setter sammen hvert år, mener vi spiller en viktig rolle i så måte. Nå er det mulig for flere å følge med på om kommunen holder seg med «hoffleverandører» eller sprer innkjøpene på mange ulike firmaer.

I bilaget som følger Kommunal Rapport denne uka, presenterer vi de 100 største leverandørene blant de kommunene og fylkeskommunene som har levert data til oss. Vår oversikt dekker over 95 prosent av kommuneøkonomien, og vil være et viktig verktøy i vår journalistikk knyttet til kommunale innkjøp framover.

Det er interessant å se hvordan ulike kommuner velger vidt forskjellig strategi. Austevoll har vært Norges mest konkurranseutsatte kommune de siste årene, men skal nå selv levere anbud på drift av egne tjenester. Litt lenger sør på Vestlandet finner vi Hå, som har en bevisst strategi om å gjøre det meste selv og nå reduserer bruken av konsulenter.

Hvilken løsning som er den rette, finnes det ikke nødvendigvis noen fasit på. Politisk er det svært ulike syn på hva som er riktig valg for kommunene. Om ideologi skal styre alt i spørsmålet om konkurranseutsetting, er det fare for at den beste løsningen for innbyggerne blir vraket. Lokalpolitikerne må til enhver tid velge riktig løsning for sin kommune.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.