Prosjektleder Anne Marie Eliassen og rådmann Andreas Chr. Nørve er de to nominerte til Årets kommuneprofil. Faksimile av Kommunal Rapport nr. 36

Inspirerende nye profiler

Leder. Det er inspirerende å se hvordan de har oppnådd så vesentlige resultater, årets to finalister til tittelen Årets kommuneprofil. 
16.11 2017 09:25

Hun har bidratt til et åpnere og bedre lokaldemokrati ved å utvikle arkivtjenestene i Bamble, Grenland og resten av landet. Han ser verdien av å inkludere folk, og har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet Vanylven i Møre og Romsdal – med alt fra varslingsrutiner til fiber til alle.

Toppledelsen lokalt har sett hva de står for, og nominert dem. Nå vil Kommunal Rapport løfte virksomhetslederen for saks- og arkivbehandling fram for et større publikum sammen med rådmannen. De to profilene har evnet å ivareta spesielt viktige interesser for lokaldemokratiet.

Begge har innført innovative løsninger eller arbeidsmåter. Det er det flere som streber etter, og slik bør det være. Evne til fornyelse er avgjørende. Ikke minst digitalisering åpner betydelige nye muligheter.

Det er prisverdig at prosjektleder Anne Marie Eliassen har gjort det enklere å være lokalpolitiker, og enklere for innbyggerne å involvere seg i lokalpolitiske saker. Hennes arbeid for moderne og tilgjengelig saks- og arkivbehandling er et eksempel til etterfølgelse.

Rådmann Andreas Chr. Nørve får resultater med tydelige mål, enten det gjelder en robot som skal besvare spørsmål fra innbyggerne eller det gjelder andre tjenester, som hjelp til utsatt ungdom. Gjennom et mangfold av saker bidrar han kontinuerlig til å berike lokalsamfunnet, i samarbeid med politikerne. Det er krevende og rosverdig.

Det var flere interessante profiler blant kandidatene juryen nå har vurdert. Alle har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år. Det er heldigvis lederskap utenom det vanlige i kommunene. Flere har bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Samtidig som det er verdt å framheve noen, er det viktig å understreke at mange som ikke fikk oppmerksomhet på toppen denne gangen, meget godt kan være en profil å la seg inspirere av en annen gang. Årets kandidater er en god påminnelse om at det er berikende å dele erfaring på tvers av kommunegrensene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.