Som arbeidsgiver har kommunene et stort ansvar for å forebygge seksuell trakassering, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Uakseptabelt

Leder. Det er på tide å våkne. Én av fem kommuner som har svart på en undersøkelse fra Kommunal Rapport, oppgir at ansatte de to siste årene har rapportert om seksuell trakassering fra kolleger, sjefer eller underordnete. 
7.12 2017 08:40

Problemet er altså klart dokumentert, også i kommunesektoren. Da er det overraskende dårlig at det store flertallet av kommunene som har svart, ikke har omtalt seksuell trakassering i sine etiske regelverk.

Temaet framstår fraværende også i medarbeiderundersøkelser. Aktuelle undersøkelser fra KS har ikke søkelys på dette.

Det kan være god grunn til å varsle i andre kanaler enn i de anonyme i slike saker. Samtidig er det av stor betydning å få kastet lys på et alvorlig samfunnsproblem. Det har #meetoo-kampanjen med sterk kraft vist over hele verden.

Som arbeidsgiver har kommunene et stort ansvar. Det samme gjelder arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Flere Kommunal Rapport har intervjuet i forbindelse med undersøkelsen vi har gjort, snakker om åpenhetskultur og nulltoleranse. Ved å leve tydelig etter det siste, kan det være håp om å oppnå det første. Det er noe å strekke seg etter.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS sier at det har vært for lite bevissthet. Det er det ingen grunn til at det skal være. Politisk og administrativ ledelse over hele landet må gi oppmerksomhet til forebyggende arbeid på dette feltet. Det handler om å bry seg om sine ansatte og forplikte seg som arbeidsgiver til å identifisere problemene og finne de beste løsningene, ikke skygge unna.

I medarbeiderundersøkelse i egen bedrift i august, spurte Kommunal Rapport om ansatte i en arbeidssituasjon hadde vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra kolleger, kilder, kunder eller andre. Dette er én måte å sette temaet på dagsordenen på. Uansett resultat, er det en veldig god anledning for ledelsen til å slå fast at seksuell trakassering er uakseptabelt. Helt uakseptabelt.

Journalistikken vår om seksuell trakassering i Kommune-Norge, viser at både ansatte og ledelsen flere steder bør agere på en ny måte. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.