Lønnsnivået for kvinnelige rådmenn er blitt høyere. Elisabeth Enger, som blir rådmann i nye Drammen, har en startlønn på 1,7 millioner kroner. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Større mangfold vil være en fordel

Leder. Det er altfor langt igjen til vi har like mange kvinner som menn som er rådmann. For ikke å snakke om hvor dårlig representert etniske minoriteter er på dette nivået i Kommune-Norge. 
25.1 2018 08:37

Antall kvinner som er i kommunens øverste administrative stilling, øker dessverre i sneglefart. Kommunal Rapports oversikt viser at andelen rådmenn som er kvinner nådde 30 prosent i fjor, mot 28 prosent i 2016. Dette er for svakt. Etniske minoriteter har vi ingen systematisk oversikt over.

For ett år siden understreket vi her på lederplass at det er på tide med flere kvinner. Det var ikke første gangen vi kommenterte situasjonen slik. Og vi vil gjøre det igjen – fordi vi ser det som en viktig del av samfunnsutviklingen at rådmannsposisjonen – eller administrasjonssjef, som tittelen er i noen kommuner – skal bekles av ressurspersoner fra flere deler av folket.

Vi har stadig mer mangfoldige lokalsamfunn landet over, og ulik erfaringsbakgrunn i kommuneledelsen vil være verdifullt. Derfor er vi kritisk til at utviklingen går så sakte. Det gjelder både kjønn, etnisitet og andre variabler som kunne bidratt til å utvide kommunetoppenes forståelse.

Det er gledelig at bildet er et annet når vi ser på lønnsnivået for rådmenn. Her viser Kommunal Rapports statistikk for 2017 at flere kvinner ligger høyt sammenliknet med sine mannlige kolleger. Med forbehold om at ikke absolutt alle nye rådmenns lønninger er registrert, er den høyeste startlønna vi har notert gjennom tidene på 1,7 millioner kroner. Hun har det fra hun tiltrådte 1. januar i år, prosjektrådmann i nye Drammen kommune, Elisabeth Enger.

La oss håpe at den høye økonomiske verdsettelsen av flere rådmenn som er kvinner, avspeiler både at flere kvinner våger å framheve sin kompetanse og at flere politikere våger å tenke nytt. Vi kan raskere få større mangfold. Om flere kvinner faktisk velger å søke, selv om de ikke har vært rådmann før, vil det hjelpe. Flere politikere må også verdsette annen erfaring, som kan gjøre kvinner godt egnet til å være kommunens administrative toppleder.

Det er på et vis forståelig at det fort kan telle positivt at du har mestret å være rådmann før. Samtidig er det flere eksempler på at det ikke er førstegangsrådmenn som må gå av etter ulike konflikter. Vi mener det er viktig å ha dette perspektivet med seg i rekrutteringsprosessene. For større mangfold vil være hensiktsmessig.

 

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!