Det utfordrer den allmenne rettferdighetssansen hvis kolleger i samme etat ikke skal få samme reaksjon på samme regelbrudd, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Åse Lislerud, NTB scanpix

Like alvorlig å snoke uansett arbeidsgiver

Leder. Når en leder snoker i personopplysningene til ansatte eller brukere, er det selvsagt alvorlig, og bør behandles deretter.
8.2 2018 08:39

Kommunal Rapports nettavis har nylig skrevet om uberettigete oppslag i Navs dataprogrammer blant Nav-ledere i Aust-Agder. Slik atferd bør det være nulltoleranse for, slik direktør Sigrun Vågeng også har gjort det klart at det er i Nav. Utfordringen kommer når reaksjonen på regelbrudd skal fastsettes.

• Les også:
– Svært kritikkverdig å snoke på egne ansatte
Reagerer på rådmannens info om Nav-snoking
Slår hardt ned på snoking

Det gjelder ulike regler for statlig og kommunalt ansatte i Nav. Mens statlig ansatte er omfattet av statsansatteloven og bestemmelser om ordensstraff der, må reaksjoner mot kommunalt ansatte hjemles på annet grunnlag.

I Aust-Agder er én av sakene, som gjelder en kommunalt ansatt leder, nå behandlet. Rådmannen har gitt en skriftlig advarsel, ifølge lokalpressen.

Utfallet kunne i teorien bli annerledes enn for en statsansatt kollega i samme organisasjon. Det utfordrer fort den allmenne rettferdighetssansen hvis kolleger i samme etat ikke skal få samme reaksjon på samme regelbrudd. Reaksjonene må i praksis tåle sammenlikning, der det er mulig.

KS Advokatenes leder Tor Allstrin mener det er naturlig at kommunale arbeidsgivere ser hen til reaksjonene som er blitt brukt i sakene som gjelder de statsansatte i Nav. Det høres fornuftig ut å sammenlikne og likestille reaksjonene så godt det lar seg gjøre. Stat og kommune driver Nav i et partnerskap.

Mest ønskelig er det opplagt å gjøre det som er mulig for at reglene ikke skal bli brutt. Det bør blant annet skje ved å begrense hvem som har tilgang til ulike nivåer med personopplysninger. Men uansett viktige og riktige forebyggende tiltak, vil det ikke være noen garanti mot uønskete hendelser.

Derfor er det naturlig å drøfte hvordan det er hensiktsmessig å samordne reaksjoner på sammenliknbare regelbrudd i samme organisasjon. Vi håper kommunesektorens organisasjon griper muligheten til å gå grundig inn i spørsmålet om reaksjoner på datasnoking, som Nav-direktøren offentlig har varslet at hun vil ta opp med KS.

Det er like alvorlig å snoke i taushetsbelagte opplysninger enten du er statlig eller kommunalt ansatt. Når dette skjer, må reaksjonen være like streng om du rapporterer til kommunalt eller statlig nivå. Det bør være i alles interesse å bidra til dette.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!