For at velgerne skal kunne stille politikerne til ansvar i valg, må de vite hva de utrettet i perioden som gikk. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Legg til rette for velinformerte valg!

Leder. Hvordan de folkevalgte argumenterer og stemmer er viktig å vite for å kunne ta et velbegrunnet valg når valgdagen kommer.
12.4 2018 10:02
De fleste kommuner unnlater å benytte et enkelt tiltak som kan gi velgerne en god mulighet til innsikt.

Den enkelte borgers valg vil selvsagt være basert på hva partiene lover i sine programmer, men på valgdagen skal de folkevalgte også kunne stilles til ansvar for beslutninger i foregående periode. Det krever aktiv tilrettelegging av informasjon som er viktig for velgerne – lenge før valgkampen starter.

Informasjonsplikten som er pålagt i kommuneloven, er ganske vag og må fylles med innhold. I dag varierer informasjonsflyten kraftig fra kommune til kommune. Det er ikke en engang selvsagt at du finner møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer lett tilgjengelig på kommunens nettsted. Det er heller ikke alle som opplyser om hvem som stemte hva under voteringene.

Det siste vil regjeringen skjerpe inn i forslaget til ny kommunelov, og pålegge at dette skal gå fram av møteboka. Det vil være et framskritt. I omstridte saker der partiene deler seg, kan det være viktig for innbyggerne å kjenne den nøyaktige stemmegivningen.

• Les også: «Bernt svarer»: Må fortelle hvem som stemte hva

Overføring og lagring av lyd og bilder fra offentlige møter er lite omtalt i lovforslaget. Like fullt er et tiltak vi mener har stor betydning for å skape engasjement for lokalpolitikken og gi velgerne et bedre grunnlag for sitt valg.

Ifølge en undersøkelse Kommunal Rapport gjorde i fjor, viser bare 25 prosent av kommunene alle kommunestyremøter på nett. Formannskapsmøter blir nesten aldri vist. De fleste kommuner unnlater altså å benytte et nokså enkelt og rimelig tiltak for å gi velgerne denne muligheten til å få innsikt og holde seg orientert.

Slike sendinger har mange fordeler. Velgerne kan selv, uten å måtte møte opp på kommunehuset, se og høre hvordan representantene opptrer, ordlegger seg, argumenterer og stemmer. Det er viktig ikke minst for personvalget, som særlig i mindre kommuner kan være vel så viktig som partivalget.

Det er også rimelig å anta at det skjerper debatten og bidrar til mer saklighet at møtene blir vist og opptakene lagret.

• Les også: Vis møtene på nett! (kommentar)

I forslaget til ny kommunelov vil regjeringen ikke endre bestemmelsene om dette, men endre ordlyden litt for å synliggjøre at møtelederen skal tillate opptak og overføring dersom noen ber om det. Som før, kan avslag bare gis dersom det virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet. Det er sjelden tilfellet.

Velgere i langt flere kommuner bør få denne muligheten til å følge saker de er interessert i og bli kjent med lokaldemokratiets arbeidsmåter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.