Styreleder Finn Hesselberg i Kommunerevisjon IKS er opptatt av å skape tillit. Å bryte offentlighetsloven er ikke veien å gå for å få det, mener Kommunal Rapport. Foto: Øyvind Aukrust

Revisjon på ville veier

Leder. Hvordan kan revisjonen være uavhengig hvis den fortløpende skal sjekke administrasjonens saksframlegg for politikerne – og gi råd, for siden å revidere vedtakene?
3.5 2018 08:25
Rolleblanding er ikke oppskriften for å få tillit.

Revisjonen i Valdres og Hallingdal vil nå si ifra skriftlig til rådmannen om feil og mangler i saksframlegg før disse legges fram for kommunestyret og andre politiske organer. Dette inngår i forslaget til selskapsstrategi for Kommunerevisjon IKS, som nå skal på høring i eierkommunene.

Både Kommunal Rapport og andre medier har publisert mange kritiske saker om revisjonen i Valdres- og Hallingdal-kommunene det siste året. Det har blant annet handlet om rolleforståelse.

Denne uka er det igjen nødvendig å sette søkelys på dette interkommunale revisjonsselskapet. Vi mener forslaget til framtidig strategi her trenger betydelig og opplysende offentlig debatt, før det skal behandles av representantskapet til høsten.

Offentlighet og åpenhet trengs i aller høyeste grad også om at revisjonen i Valdres og Hallingdal ifølge styrelederen skal ha sluttet å praktisere meroffentlighet. Han oppgir at det skjer etter ønske fra eierkommunene. Samtidig ser han at det ikke er i tråd med offentlighetsloven at kommuner krever at rapporter ikke skal offentliggjøres av andre enn kommunene selv.

Som andre selskaper omfattet av offentlighetsloven, har det interkommunale revisjonsselskapet plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av krav de får om innsyn. Å følge opp dette ansvaret vil være en mye sikrere vei for å skape ro i selskapet, som styrelederen nå er opptatt av.

Revisjonen er avhengig av tillit. Å bryte offentlighetsloven er ikke veien å gå for å få det. Meroffentlighet er derimot egnet til å skape tillit. Det vil være en fordel både innad og utad når revisor skal revidere et vedtak at samme revisor ikke har gitt råd på veien fram til vedtaket. Det vil dessuten raskt bli oppfattet som mistillit til rådmannen hvis revisjonen skal sikre alle saksframlegg.

Det er godt det er en stund til forslaget til framtidig strategi skal behandles. Vi håper forståelse for hva som må skje vil vokse fram før representantskapet skal si sitt.

Rolleblanding er i alle fall ikke oppskriften for å få tillit. Rolleforståelse er avgjørende for å bli sett som uavhengig og egnet til å utføre revisjonsoppdrag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.