Kommunestyret må sørge for at kontrollutvalget får gode arbeidsforhold og at lokaldemokratiet styrkes til innbyggernes beste, mener Kommunal Rapport. Foto: Terje Lien

Lokaldemokratiet settes i fare

Leder. Når kontrollutvalget ikke får svar på spørsmålene de stiller, er det alvorlig for lokaldemokratiet.
11.5 2018 08:50

Kontrollutvalget har en viktig rolle i kommunen og i fylket. Utvalget skal utføre kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret og fylkestinget. Det er lovpålagt å ha kontrollutvalg, og ikke noe hver kommune og hver fylkeskommune kan velge å droppe. Kontrollutvalg har et eget kapittel i kommuneloven og klare føringer for å sjekke om regelverk og etiske standarder følges, om driften er effektiv og til innbyggernes beste.

Uavhengig som kontrollutvalg skal være, skal de selvsagt kunne ta egne initiativ og gjøre de undersøkelsene de mener er nødvendig. I mange saker vil det være naturlig å spørre rådmannen om forhold kontrollutvalget har interesse av. Da skal utvalget naturligvis få svar. Utvalget kan uavhengig av taushetsplikt få innsyn i alle relevante opplysninger. Men ikke alle steder får utvalget alltid gjort jobben sin, dessverre.

Kontrollutvalget i Kvænangen har så å si vært satt ut av spill, fordi utvalget i lang tid ikke har fått svar fra administrasjonen. Siden høsten 2016 har det vært åpen strid i Troms-kommunen om rådmannens stilling, blant annet på grunn av manglende svar til kontrollutvalget. Selv har rådmannen sagt til Kommunal Rapport at det var «glipptak», og at han lover å bringe forholdene han har fått kritikk for i orden.

Forrige uke vedtok kommunestyret at han får fortsette i stillingen til åremålet går ut høsten 2019. Flertallet i kommunestyret har altså tillit. Da påhviler det også kommunestyret et betydelig ansvar å passe på at kontrollutvalget samtidig får de arbeidsforholdene utvalget trenger for å utøve kontroll. Skjer ikke det, er det politikerne som har ansvaret for at Kvænangen i så fall risikerer å havne helt ute av kurs.

Det viser seg relativt ofte og i flere kommuner at lokaldemokratiet trenger tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgave er avgjørende for et velfungerende system. Det er vesentlig at kommunens eget kontrollutvalg får utført jobben de er valgt for å gjøre. Dette bør veie tungt for ethvert kommunestyre som skal avgjøre kontrollutvalgets og folkestyrets muligheter. Kommunestyret må sørge for at kontrollutvalget får gode arbeidsforhold og at lokaldemokratiet styrkes til innbyggernes beste.

Hvis kommunen ikke evner å finne en løsning for dette på egen hånd, innebærer det fare for lokaldemokratiet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.