Høyt tempo i utviklingen av gode digitale tilbud er avgjørende i alle kommuner, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Hung Ngo

Håp for nye byks med digitalisering

Leder. Hele 62 prosent av kommunene tilbyr nå digitale tjenester tilpasset den enkelte bruker, viser den årlige rapporten IT i praksis. Den digitale statusen bør raskt bli enda bedre.
14.6 2018 14:28
Klare prioriteringer må til for å øke andelen kommuner som leverer såkalte individuelle tjenester.

Innbyggerne i alle kommuner bør få avanserte nettbaserte tjenester. Det bør skje så snart som mulig, fordi det vil være til gagn for alle parter. Hvis vi kommer dit at kommunene bruker sine data om innbyggerne til aktivt å tilby aktuelle tjenester tilpasset den enkelte bruker, vil det være bra.

Tenk for eksempel at kommunen henvender seg til småbarnsfamilier og tilbyr barnehageplass, i stedet for å vente på at småbarnsforeldre skal gå til kommunen eller private leverandører for å orientere seg om tilbudet. Vi anser det sannsynlig at innbyggerne vil oppfatte forenkling av hverdagen som god service. Det vil styrke kommunens omdømme. Ikke minst vil det kunne gi kommunen bedre oversikt fortløpende over etterspørselen av ulike tjenester. Vi snakker effektivisering som en sentral og etterlengtet gevinst.

Høyt tempo i utviklingen av gode digitale tilbud er avgjørende i alle kommuner. Noen har godt driv og egner seg som inspirasjon for andre, men den digitale utviklingen går så raskt – og gir så mange muligheter – at alle vil trenge kompetanse og strategier for kontinuerlig forbedring.

Framgangen må være minst like tydelig framover, hvis gapet mellom forventningene og Kommune-Norges tilbud ikke skal øke. Klare prioriteringer må rett og slett til for å øke andelen kommuner som leverer såkalte individuelle tjenester. Den gledelige utviklingen vi har sett, bygger også på klare valg. Fra 35 prosent som leverte brorparten av nettbaserte tjenester som en individuell tjeneste for to år siden, økte andelen til 43 prosent i fjor og altså 62 prosent nå, som Kommunal Rapport meldte forrige uke.

Dette gir håp for at de kommunale tjenestene kan gjøre nye byks framover.

Nye felles digitale løsninger for kommunesektoren kan bidra til kraftfulle hopp i Norges digitale status. Et tettere likeverdig samarbeid mellom stat og kommune kan dessuten føre oss raskere dit vi ønsker å komme – til så gode digitale tilbud som den teknologiske samtiden gjør kommunene i stand til.

Når om lag halvparten oppgir at det er manglende finansiering som hindrer digitalisering, er bildet betydelig bedret fra fjorårets nesten 80 prosent. Det er manglende kompetanse og kapasitet i egen virksomhet som klart utgjør det største hinderet, viser statusrapporten. Det er det heldigvis mulig å løse.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.