De fleste kommuner har allerede ungdomsråd eller, som Askøy, ungdommens kommunestyre. Nå blir det lovfestet. Foto: Magnus K. Bjørke

Trenger tillit, ikke lovfesting

Leder. Når stortingsflertallet pålegger alle kommuner å ha ungdomsråd, kan vi velge å være prinsipiell og negativ til nasjonale pålegg. Alternativt kan vi fokusere på ungdomsråd som interessant medvirkning fra innbyggerne – som kommunene stort sett har sørget for allerede.
7.6 2018 10:57
Å lovfeste ungdomsråd vil ikke utgjøre den store forskjellen i praksis.

Da Stortingets kommunalkomité nylig avga sin innstilling til ny kommunelov, gikk flertallet i opposisjonen for å lovfeste at alle kommuner skal ha ungdomsråd, eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Det blir på lik linje med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er bra å trekke unge med, gi informasjon og lytte til dem. Men det har altså kommunene allerede gjort – mens formuleringen i loven har vært at kommunene kan ha ungdomsråd.

Hele 85 prosent av kommunene har ungdomsråd, viste en rundspørring Kommunal Rapport gjorde blant kommunene i vår. I 2016 hadde om lag 90 prosent av landets kommuner ungdomsråd eller barn og unges kommunestyre, ifølge Kommunaldepartementets organisasjonsdatabase.

Et stort flertall av kommunene mener med andre ord at det er en god idé å ha ungdomsråd. Det viser at kommunene de senere årene har tatt ansvar for å sikre at ungdom får uttale seg – uten at det har vært et pålegg fra staten om det.

Ifølge undersøkelsen Kommunal Rapport nylig gjorde om ungdomsråd, mener halvparten av lederne i ungdomsrådene at de har stor innflytelse i lokalpolitikken.

Som forskere ved Norsk institutt for by- og regionforsking har konkludert med, vil naturligvis reell påvirkningskraft og mulighet til å komme med initiativ og nye ideer – i tillegg til å gi innspill til høringer – være en suksessfaktor for ungdomsråd.

Vi ønsker at flest mulig skal være med og påvirke samfunnsutviklingen. Da er det viktig å legge til rette for innbyggerdeltakelse, slik Kommune-Norge i stor grad allerede har gjort ved å lytte til unge stemmer i saker som angår unge.

Å lovfeste ungdomsråd vil ikke utgjøre den store forskjellen i praksis. Det vil være viktigere å utveksle erfaringer og se om rådene kan jobbe på enda mer hensiktsmessige måter enn i dag.

Den største mangelen her kan uansett se ut til å være manglende tillit til det lokale folkestyret i praksis. Når vi ønsker lokaldemokrati, må vi ta konsekvensen av det og la kommunene råde over seg selv.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.