Kommunal Rapport vil vise hvordan pengestrømmene går ved å følge utbetalingene fra kommuner og fylkeskommuner. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas, NTB scanpix.

Viser tydelig forholdet til leverandørene

Leder. Det er interessant hva som kommer fram med den nye utgaven av Leverandørdatabasen fra Kommunal Rapport.
6.9 2018 08:28
Det handler om eventuelle ‘hoffleverandører’, regler og politiske løfter som skal følges for anskaffelser.

Det er for eksempel slående hvor få leverandører til kommunesektoren som omsetter for mer enn 1 million kroner blant kommuner og fylkeskommuner. Hva betyr det? Kan denne interessante observasjonen fortelle at Kommune-Norge i stor grad benytter lokale leverandører?

Eller er det et annet bilde som tegner seg? Er det geografiske forskjeller og hvordan er faktisk situasjonen i din kommune? Enten du er innbygger eller leverandør er selvsagt dette nyttig informasjon.

For å bidra til at lokalpolitikere, innbyggere og ansatte lettere skal forstå hvilke leverandører som preger markedet, analyserer Kommunal Rapport nå hver kommune og hver leverandør – etter å ha samlet fjorårets utbetalinger til eksterne leverandører i den nye utgaven av Leverandørdatabasen.

Dermed kan vi få svar på om kommunen handler i tråd med det politikerne har lovet om innkjøp. Det er selvsagt noe mange velgere er opptatt av; bruken av innbyggernes penger.

Basert på Leverandørdatabasen, kunne Kommunal Rapports nettavis forleden melde at kommunene på fem år har betalt ut minst 16,4 millioner kroner for registreringer i nettkataloger. Noen vil mene at pengene burde vært brukt på annet vis.

Pengebruk er ofte verdt å diskutere. Noen ganger handler det om hvor mye som skal brukes til et formål. Noen ganger handler det også om å avdekke feil bruk av kommunens midler.

For et års tid siden, kunne abonnentene på Kommunal Rapports digitale dagsavis lese om et firma som i 3,5 år fakturerte Spydeberg kommune for helsetjenester levert til en avdød person. Slike avsløringer er så klart viktige.

Innkjøp er et område hvor det har gått galt flere ganger. Å ha oversikt over hvem som har avtale om å levere til kommuner og fylkeskommuner, er viktig i lokaldemokratisk perspektiv, egentlig uavhengig av hvor store penger det er snakk om. Det handler om tillit. Det handler om eventuelle «hoffleverandører», regler og politiske løfter som skal følges for anskaffelser.

Kommunal Rapport vil vise hvordan pengestrømmene går. Oversikten over hvem drøye 150 milliarder kroner i fjor ble utbetalt til, fra kommuner og fylkeskommuner, er viktig faktakunnskap å legge for dagen. Hvem kommunen betaler ut penger til, er viktige opplysninger for velgerne ved kommunevalget. Flere bør bruke det innsynet til å fatte sitt valg.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!