Narvik er en av kommunene i landet som har høyest sykefravær. Rallar'n barnehage, der Ragnhild Opdahl er leder, hadde 15 prosent sykefravær i fjor. Nå skal det være på vei ned. Foto: Tone Holmquist

Må lære mer systematisk av de beste

Leder. Bør avtalen om inkluderende arbeidsliv endres? Bør folk trekkes i lønn hvis de er hjemme med sykdom? Skulker norske arbeidstakere mer enn andre?
8.11 2018 08:27
Norge er landet med verdens høyeste sykefravær, og kommune-sektoren er verst.

Spørsmålene er mange i debatten om sykefravær. I dag starter Kommunal Rapport en serie som har til hensikt å skape innsikt og gi et grunnlag for en debatt om hva som bør skje videre, ettersom IA-avtalen går ut ved nyttår. Norge er landet med verdens høyeste sykefravær, og kommunesektoren er verst. Samtidig varierer sykefraværet enormt mellom kommunene.

Det er lett å være enige om at slik bør det ikke være. Samtidig er det ikke noen enkel forklaring på hvorfor fraværet er så høyt. Noe av forklaringen er at andelen sysselsatte er høy. Også de som ikke evner å yte 100 prosent, har gjerne jobb. For samfunnet som helhet må det være mye viktigere at mange jobber enn at sykefraværet er ned mot null.

Sammenlignbare statistikker viser samtidig at fraværet i Norge er høyere enn i andre land. «Norge ligger betydelig over de andre landene alle årene fra 2010 til 2016», konkluderte nettjenesten Faktisk.no tidligere i år.

Statistikk viser imidlertid også at andelen som er syke, er høyest i Tyskland – Norge er på 5. plass.

For Kommune-Norge må det være mulig å ha et lavere legemeldt fravær enn rundt 7,5 prosent – som nærmest har vært uendret siden IA-avtalen ble innført. Mange kommuner ligger stabilt godt under 6 prosent i legemeldt fravær, ifølge tallene Statistisk sentralbyrå leverer til Kommunal Rapport hvert år. Så hvorfor er da noen på over 10 prosent over tid?

Vi har besøkt Narvik, som er en av kommunene i landet med høyest sykefravær. Der leder fraværet direkte til kostnader det ikke er budsjettert med, og dermed økonomisk smell. I tillegg vil naturlig nok et høyt fravær også redusere kvaliteten i tjenestene.

Når IA-avtalen nå skal reforhandles, er det selvsagt viktig å se på flere tiltak. Fastlegene spiller en sentral rolle, viser studier ved Institutt for samfunnsforskning. Ledelse kan også i noen tilfeller ha en klar betydning.

Når kommuner som Sokndal, Fitjar, Gloppen, Luster og Mandal ligger kontinuerlig lavt i sykefravær, er det sannsynligvis ikke tilfeldig. Særlig for kommunene med fravær over gjennomsnittet, er det viktig å erkjenne høyt og tydelig at fraværet må ned. Dernest bør de lære av de beste. Uten målbar effekt av IA-avtalen, vil noen lure på avtalens verdi.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!