Marit Anne Morken (Sp) synes møtet med lokalpolitikken ble brutal, og gir seg etter én periode. Foto: Leif Arne Holme

For mange engasjerte lokalpolitikere gir seg

Leder. Om lag hver tredje lokalpolitiker som har svart på Kommunal Rapports undersøkelse, vil ikke stille til gjenvalg til høsten.
17.1 2019 09:00
En alvorlig årsak til at noen gir seg, er at de møter sterke motkrefter.

Wenke Osen Børmark (Ap) i Åfjord er ett eksempel på en politiker som har fått nok etter bare én periode. – Jeg føler at jeg må forsvare meg nesten uansett hvor jeg er. Jeg trenger en pause, sier hun.

– Vi vet at det er en rimelig stor turnover i politikken. Det er en del som bare sitter i en periode, spesielt kvinner. Det skyldes mange ting, men ofte mangel på tid og problemer med å få hverdagen til å gå opp, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

En firedel av dem som takker nei til gjenvalg, oppgir at det er for dårlig tilrettelagt for å være med i lokalpolitikken. Vi har ikke spurt om detaljer, men forklaringene kan være både møtetider og -lengder, godtgjørelser og mulighet til virkelig å påvirke de viktigste avgjørelsene.

Her er det viktig at kommunene er villige til å fornye seg. Møtekalenderen må ikke settes opp på samme måte som den alltid har gjort. Kan antall møter reduseres? Kan saksdokumentet være på to skjermbilder på mobilen i stedet for 20 tettskrevne A4-sider som er best egnet til å bli lest på papir? Kan møtegodtgjørelsen faktisk matche det den privat næringsdrivende taper på å sitte i kommunestyremøte?

En annen, alvorlig årsak til at noen gir seg, er at de møter sterke motkrefter. I Verdal slutter Marit Anne Morken (Sp) etter fire år. Hun har fra talerstolen fortalt om tilstanden i hjemmesykepleien, og fikk hard kritikk. Da er det ikke rart at iveren etter å bidra blir overskygget av det hun omtaler som baksnakking.

En tøff politisk debatt må alle som stiller til valg tåle. Men de som melder om problemer kommunen må løse, må oppleve å bli tatt på alvor og respektert for at de sier fra. Bare ved å løfte problemer fram i lyset, i stedet for å ignorere dem eller prøve å løse dem i lukkede rom, kan vi ha et velfungerende lokaldemokrati.

I seg selv er det ikke nødvendigvis et problem at en tredel av politikerne blir skiftet ut hvert fjerde år. Fornyelse er sunt, men erfaring er heller ikke å forakte. Når en tredel trekker seg og andre ikke blir gjenvalgt som følge av valgresultatet, blir det en stor utskifting hvert fjerde år. Jobben med å få flere til å ønske gjenvalg om fire år, starter faktisk allerede når de nye kommunestyrene skal konstituere seg om noen måneder.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.