Kommunalminister Monica Mælands svar i Stortinget om kommunenes budsjettmøter er tydelig tale, mener Kommunal Rapport. Foto: Terje Lien

Nødvendig aksjon mot hemmelige budsjettmøter

Leder. Det er godt at kommunalministeren lover opplæring i møteoffentlighet for alle kommuner og fylkeskommuner denne våren.
24.1 2019 09:45
Det gjelder å øke sin forståelse for hvor avgjørende åpenhet er for innbyggerne.

Etter at Kommunal Rapport rett før jul avdekket at 27 av 100 undersøkte kommuner avholdt hemmelige budsjettmøter høsten 2018, er dette et nødvendig tiltak.

Kommunal Rapports avsløring av hemmelige budsjettmøter fikk kommunalkomiteens leder Karin Andersen (SV) til å ta saken opp med kommunalminister Monica Mæland (H): «Mener statsråden det er behov for tiltak for å sikre at loven overholdes?»

Statsråden har nå svart at Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med KS skal gjennomføre et stort opplæringsprogram før ny kommunelov trer i kraft til høsten. Der skal saksbehandling i folkevalgte organer og møteoffentlighet være ett av temaene.

Da gjelder det at både kommuneadministrasjonen og politikerne benytter muligheten til å øke sin forståelse for hvor avgjørende åpenhet er, ikke minst for innbyggernes engasjement for utvikling av lokalsamfunnet.

Kommunene har selvsagt et selvstendig ansvar for å følge regelverket de er underlagt, slik kommunalministeren også fastslår i sitt skriftlige svar til lederen i Stortingets kommunalkomité. Mæland skriver: « … også når organene bare drøfter kommunenes budsjett før det behandles i formannskapet og kommunestyret, så skal det skje i formelle møter i samsvar med saksbehandlingsreglene i kommuneloven. (…)». Dette er tydelig tale. Det fins ikke unnskyldninger for å misforstå.

Statsrådens presisering og det planlagte opplæringstilbudet kan være noe av svaret på lokalpolitikernes ønske om mer kunnskap, uttrykt i Kommunal Rapports ferske lokalpolitikerundersøkelse. (Omtalt i forrige ukes papir- og pdf-utgave.) Kunnskap og klok håndtering fra både administrasjonen og politikerne er generelt viktig for tilliten vi ønsker til kommunene og lokaldemokratiet.

Det er bra at departementet og KS vil sørge for kompetanseheving. Det kan være verdifullt påfyll å hente på en kursdag i regi av KMD og KS. I kommunene vil det i tillegg være behov for kontinuerlig bevissthet om åpenhet. For uansett er det i den kommunale hverdagen holdningene vil vise seg og ansvaret for manglende åpenhet og konsekvensene må tas.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!