Mange kontrollutvalgsmedlemmer sier kommunestyret ikke bryr seg om hva de driver med. Men i Ullensaker opplever utvalget at de blir møtt med respekt. Foto: Magnus K. Bjørke

Tenk hvis kontrollutvalget blir førstevalget

Leder. Kontrollutvalget burde hatt status i tråd med den viktige funksjonen utvalget har i lokaldemokratiet.
31.1 2019 09:00
Konsekvensene av feil og forsømmelser kan være katastrofale.

Kommunal Rapport har i januar gjennomført en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg, og resultatet et paradoks: Mens 55 prosent av medlemmene som har svart mener utvalget er «meget viktig», svarer knapt 8 prosent at utvalget har meget høy status. Anerkjennelsen burde vært høyere.

Mange kommer selvsagt inn i lokalpolitikken for å utgjøre en forskjell på et område. Noen har sågar engasjementet sitt knyttet til én spesiell sak. Da ligger det nok nærmere drømmen å vedta for eksempel ny skole med svømmehall enn å bidra til å sikre at prosjektet går riktig for seg.

Samtidig vet vi at konsekvensene av feil og forsømmelser kan være katastrofale. Det kan gjelde barnevern. Det kan gjelde andre viktige kommunale områder. Det kan være store beløp involvert.

Ifølge Kystverket er det grunn til å tro at det er flere forlatte blåskjellanlegg med ukjent tilstand i kommunale havområder. Som du kan lese i Kommunal Rapport denne uka, forteller en seniorrådgiver i Kystverket at de har påtatt seg opprydding, av miljøhensyn og fare for ferdsel på sjøen på sikt, men det ligger et kommunalt ansvar her, som noen må påse at ivaretas på en god måte.

Den viktige egenkontrollen kan være like tett på folks ønsker som saker i kommunestyret er det. Å bidra til å hindre feil og få avslørt mulig misbruk av skattebetalernes penger og velgernes tillit er avgjørende.

Medieoppslagene trenger ikke være lagt unna, hvis kontrollutvalg og revisjon åpner for det, slik enkelte kommuner og Riksrevisjonen med hell har gjort. Vi merker at Riksrevisjonen hvert år setter kritisk søkelys på forhold som ikke er som de skal. I fjor fikk sågar riksrevisor Per-Kristian Foss overrakt Presseforbundets åpenhetspris for å ha argumentert for åpenhet som grunnleggende verdi i forvaltningen siden han tiltrådte som riksrevisor.

Kommunal Rapport har vært opptatt av å belyse demokratiets prinsipper om åpenhet og innsyn, og blant annet skrevet på lederplass at kontrollutvalg selvsagt skal ha tilgang på informasjon for å få gjennomført kontroll. Det er dessverre ikke alltid slik. Hvis kontrollutvalg synliggjør det viktige arbeidet de gjør – og nettopp dette utvalget blir førsteprioritet for flere politikere, kan vi håpe på høyere status og engasjement for utvalgets viktige funksjon.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.